Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell
Llistat de màsters oficials de l'àmbit de coneixement de biociències
Nom Tipus Places Modalitat
Antropologia Biològica Interuniversitari
Aqüicultura Interuniversitari 25
Bioinformàtica / Bioinformatics Màster Universitari UAB 26 places Presencial
Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology Interuniversitari 25 places

Presencial

Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina Màster Universitari UAB 40 places Presencial
Biotecnologia Avançada Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Citogenètica i Biologia de la Reproducció Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat Màster Universitari UAB 30 places Presencial
Erasmus Mundus en Educació internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education Erasmus Mundus 25 places
Erasmus Mundus en Sanitat Aqüícola / Erasmus Mundus in Science in Health Management in Aquaculture Erasmus Mundus
Farmacologia Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Genètica Avançada / Advanced Genetics Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Gestió de Sòls i Aigües Interuniversitari
Immunologia Avançada Interuniversitari
Microbiologia Aplicada Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Neurociències Màster Universitari UAB 40 places Presencial
Paleobiologia i Registre Fòssil Interuniversitari 25 places

Hibrida

Recerca Biomèdica Translacional Màster Universitari UAB 50 places Presencial
Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH) Màster Universitari UAB 25 places Presencial