Màster Universitari en Recerca Biomèdica Translacional

El màster dotarà als estudiants dels coneixements necessaris per ser capaços de transformar els coneixements teòrics en aplicacions clíniques, tractaments i millors mètodes de diagnòstic

Informació general

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

 • Màster Universitari UAB
 • Crèdits: 60 crèdits ECTS
 • Inici de la preinscripció 13/01/2023
  Veure el calendari
 • Places: 50 places
 • Preu: 57,50€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2023-2024
  75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2023-2024

 • Idioma: Anglès (50%), Castellà (50%)
 • Modalitat: Presencial
 • Centre docent: Fundació Institut de Recerca Hospital Univ. Vall d'Hebron
  Lloc: Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR)
Testimonis dels estudiants del Màster en Recerca Biomèdica Translacional
VHIRtv

El màster de Recerca Biomèdica Translacional és un programa pensat per formar investigadors/es d'excel·lència, amb la combinació necessària de coneixements i competències científiques i mèdiques, que contribueixin a l'èxit de la recerca biomèdica translacional del futur. El programa pretén  apropar i inserir els graduats en el món de la recerca biomèdica i dóna accés als estudis de doctorat.

La característica més distintiva d'aquest màster és que s’imparteix íntegrament en un Institut d'Investigació Sanitaria (IIS) de tercer nivell. Les classes son conduïdes per investigadors bàsics, clínics i metges que estan en contacte constant amb els pacients de l'hospital.

El màster consta de dos parts ben diferenciades. Per una banda, durant el primer semestre del curs es realitzaran totes les classes teòriques presencials. D'altra banda, s'inclou un període de pràctiques entre 5 i 7 mesos durant els quals l'alumne estarà en contacte amb l'equip d'investigadors del VHIR, de metges i pacients de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, ampliarà la seva formació i adquirirà experiència professional per enriquir el seu currículum.

Sortides professionals

El màster dotarà als estudiants dels coneixements i habilitats necessàries per incorporar-se com a investigadors translacionals en centres de recerca del sector públic i/o privat, així com per desenvolupar l’activitat investigadora en departaments d’R+D+i de la industria farmacèutica, biotecnològica, terapèutica, diagnòstica i de dispositius mèdics o afins.

Aquest màster està especialment orientat a la recerca i a que els estudiants puguin continuar la seva formació mitjançant la realització d'una tesi doctoral. En finalitzar el màster, els estudiants podran incorporar-se al programa de doctorat en Recerca Translacional,  Biomedicina, Bioquímica i Biologia Molecular, Medicina, Farmacologia, entre d’altres.  L'any 2012 el VHIR va acollir més de 200 estudiants predoctorals procedents de diferents universitats i es van presentar 60 tesis dirigides per doctors del Institut de Recerca.

Pràctiques

Beques específiques d'aquest màster

L’Institut de Recerca Vall d’Hebron oferirà beques pròpies als millors estudiants del màster per cobrir els costos de matrícula. Està previst becar un deu per cent del total d’alumnes matriculats per cada curs acadèmic.

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Informació addicional

http://master.vhir.org/
http://www.genial.ly/View/Index/5703ab7d1561e807dcc765dc

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Recerca Biomèdica Translacional

Més informació