Màster oficial en Recerca Biomèdica Translacional

El màster dotarà als estudiants dels coneixements necessaris per ser capaços de transformar els coneixements teòrics en aplicacions clíniques, tractaments i millors mètodes de diagnòstic

Admissió Màster Oficial - Recerca Biomèdica Translacional

Sol·licitud d'admissió al màster

Els candidats que vulguin sol·licitar l’admissió al màster el curs vinent hauran de formalitzar el procés de preinscripció online.

El calendari de resolució de les sol·licituds d’admissió serà el següent:

  • 1r Període: Sol·licituds rebudes entre el 11 de gener i el 2 d’abril. La resolució està prevista entre els dies 26 i 30 d’abril de 2021. Els estudiants admesos hauran de confirmar la seva reserva de plaça abans de l’1 de juny.
  • 2n Període: Sol·licituds rebudes entre el 3 d’abril i 15 de juny. La resolució està prevista entre els dies 28 de juny i 2 de juliol de 2021. Els estudiants admesos hauran de confirmar la seva reserva de plaça abans del 15 de juliol.
  • 3r Període: Sol·licituds rebudes entre el 16 de juny i el 6 de setembre. La resolució està prevista entre els dies 13 i 14 de setembre de 2021. Els estudiants admesos accediran directament a matrícula per confirmar la plaça.