Màster Universitari en Recerca Biomèdica Translacional

El màster dotarà als estudiants dels coneixements necessaris per ser capaços de transformar els coneixements teòrics en aplicacions clíniques, tractaments i millors mètodes de diagnòstic

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca Biomèdica Translacional

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El Màster en Recerca Biomèdica Traslacional és un màster de 60 crèdits i una durada d'un curs acadèmic. La majoria de crèdits teòrics s'imparteixen en el primer semestre del curs (30 crèdits) mentre que en el segon semestre els estudiants realitzaran 3 crèdits teòrics, les Pràctiques Externes (15 crèdits) i el Treball de Fi de Màster, TFM (12 crèdits). El màster no preveu especialitats.

El programa del màster s'estructura en deu mòduls docents, quatre de caràcter obligatori i sis mòduls optatius. A l'inici del curs, es desenvoluparan els dos mòduls teòrics obligatoris: 1) Competències Transversals per a la Recerca Traslacional en Patologia Humana (9 crèdits) i 2) Eines i Metodologies Avançades per a la Recerca (6 crèdits). En acabar aquests mòduls, els estudiants hauran de realitzar 18 crèdits optatius escollint entre l'oferta de mòduls dedicats a l'estudi dels reptes actuals de recerca en els grans blocs de patologia humana: 3) Malalties del cervell i del sistema nerviós perifèric (6 crèdits); 4) Malalties cardiovasculars i renals (6 crèdits); 5) Malalties oncològiques (6 crèdits); 6) Malalties hepàtiques i digestives (6 crèdits); 7) Microbiologia, malalties infeccioses i patologia crítica (6 crèdits) i 8) Malalties respiratòries, del sistema immune, sistèmiques i endocrines (6 crèdits). Un cop finalitzats els mòduls teòrics, els estudiants completaran els últims mòduls del programa: 9) Pràctiques externes (15 crèdits) i 10) Treball de Fi de Màster (12 crèdits).

Estructura del pla d'estudis

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 15
Optatius 18
Treball de fi de màster 12
Pràctiques externes 15
TOTAL 60

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Competències Transversals per a la Recerca Translacional en Patologia Humana 9 OB
Eines i Metodologies Avançades per a la Recerca. Cerca de Finançament i Innovació en Recerca 6 OB
Pràctiques Externes 15 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Malalties Cardiovasculars i Renals 6 OT*
Malalties del Sistema Nerviós 6 OT*
Malalties Hepàtiques i Digestives 6 OT*
Malalties Immunològiques, Respiratòries i Endocrines 6 OT*
Malalties Oncològiques 6 OT*
Microbiologia, Malalties Infeccioses i Patologia Crítica 6 OT*

 

* Optatius, s'han de cursar 18 crèdits


OB: Obligatoris
OT: Optatius