Màster oficial en Recerca Biomèdica Translacional

El màster dotarà als estudiants dels coneixements necessaris per ser capaços de transformar els coneixements teòrics en aplicacions clíniques, tractaments i millors mètodes de diagnòstic

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca Biomèdica Translacional

Guies docents dels mòduls