Màster oficial en Recerca Biomèdica Translacional

El màster dotarà als estudiants dels coneixements necessaris per ser capaços de transformar els coneixements teòrics en aplicacions clíniques, tractaments i millors mètodes de diagnòstic

Professorat Màster Oficial - Recerca Biomèdica Translacional

Direcció del màster

Dr. Josep Quer
Coordinador del Màster
Cap de laboratori de Malalties Hepàtiques - Hepatitis virals del VHIR
Investigador del CIBER de malalties hepàtiques i digestives (CIBERehd) del Instituto de Salud Carlos III

Sra. Estefanía de la Torre
Secretaria Acadèmica
VHIR - Edifici Mediterrània, tercera planta
Pg. Vall d’Hebron 119-129
Tel. 93 489 4059
master@vhir.org

Relació de professors

Relació de professors