Màster Universitari en Recerca Biomèdica Translacional

El màster dotarà als estudiants dels coneixements necessaris per ser capaços de transformar els coneixements teòrics en aplicacions clíniques, tractaments i millors mètodes de diagnòstic

Matrícula Màster Oficial - Recerca Biomèdica Translacional

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Estudiants de nou ingrés al màster

Consulteu el procediment de matrícula

Preu:

57,50€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2023-2024
75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2023-2024

Crèdits:

60 crèdits ECTS