Màster oficial en Recerca Biomèdica Translacional

El màster dotarà als estudiants dels coneixements necessaris per ser capaços de transformar els coneixements teòrics en aplicacions clíniques, tractaments i millors mètodes de diagnòstic

Matrícula Màster Oficial - Recerca Biomèdica Translacional

Estudiants de nou ingrés al màster

Consulteu el procediment de matrícula

Preu:

55€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2022-2023
75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2022-2023

Crèdits:

60 crèdits ECTS