Māster Oficial - Aqüicultura

Presentaciķ

El màster d'Aqüicultura s'adreça principalment als actuals graduats, diplomats o enginyers tècnics que vulguin tenir una formació adequada en aqüicultura. Es pretén obtenir els professionals necessaris en el sector de l'aqüicultura amb un nivell científic alt, un domini de tècniques multidisciplinàries i responsabilitats de direcció i gestió. Això implica el desenvolupament de les capacitats adequades per dur a terme recerca, desenvolupament i innovació, en els sectors tant empresarial com públic.

Els àmbits en els quals els titulats del màster podrien treballar inclouen, entre d'altres, la producció aqüícola en diferents graus de responsabilitat, creació d'empreses noves, consultories, desenvolupament de projectes a escala estatal o internacional, indústries directament relacionades amb l'aqüicultura (com ara la producció de pinsos, medicaments i vacunes per a peixos), transformació de productes pesquers, comercialització, indústria farmacèutica i també en diverses administracions públiques i departaments d'investigació en l'empresa i el sector públic.

Interuniversitari

Centre: Facultat de Biocičncies
https://www.uab.cat/biociencies/
Centre: Facultat de Veterināria
https://www.uab.cat/veterinaria/
Universitat coordinadora:Universitat de Barcelona
Altres universitats participants:

Universitat Autōnoma de Barcelona
Universitat Politčcnica de Catalunya

Web del māster http://www.ub.edu/masteroficial/aquicultura/