Màster Universitari en Aqüicultura

Màster que s'enriqueix de l'experiència de cadascuna de les tres universitats participants per formar professionals amb responsabilitats de direcció i gestió en el sector de l'aqüicultura

  • Interuniversitari
  • Crèdits: 60 ECTS
  • Places: 25
  • Preu: Poseu-vos en contacte amb la universitat coordinadora.
Sabies que amb una demanda mundial de productes pesquers en augment i una producció de pesca extractiva en els màxims, només l’aqüicultura podrà seguir incrementant una de les fonts més importants de proteïna animal del món, la de peix?

El màster d'Aqüicultura proporciona una formació multidisciplinària per assumir responsabilitats de direcció i gestió en el sector de l'aqüicultura, tant empresarial com públic.

És un màster interuniversitari d’un any de durada, la meitat del qual consisteix en el treball final de màster per dur a terme un projecte experimental de recerca, desenvolupament o innovació en aqüicultura. La col·laboració de les tres universitats catalanes (UB, UAB i UPC) permet aprofitar les àrees de coneixement i experiència de cada universitat.

Sortides professionals

Les sortides professionals inclouen la producció aqüícola, la creació de noves empreses i consultories, les indústries directament relacionades amb l'aqüicultura (com la producció de pinsos, medicaments i vacunes per a peixos), la transformació de productes pesquers, la comercialització, així com les administracions públiques i els departaments de recerca a l'empresa i al sector públic.

Testimonis

Universitat coordinadora:

Universitat de Barcelona

Universitats participants

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya

Informació addicional

https://web.ub.edu/ca/web/estudis/w/masteruniversitari-m0604

Qualitat

Més informació