Māster Oficial - Gestiķ de Sōls i Aigües

Presentaciķ

El màster en Gestió de Sòls i Aigües ofereix als estudiants una preparació multidisciplinària en l'àmbit de les Ciències de la Terra, particularment en la hidrologia i l'edafologia aplicada a l'aprofitament sostenible dels recursos naturals, tant en medis agrícoles com forestals i en la conservació de la qualitat i quantitat d'ambdós recursos: aigua i sòls.
Es tracta d'un màster interuniversitari, de 90 crèdits, de caràcter professionalitzador.

La docència s'imparteix per especialistes de reconegut prestigi de les quatre universitats participants, tant en geologia, química, biologia i edafologia, com en l'enginyeria agronòmica, forestal i hidrològica.

Sortides professionals

Les persones que obtinguin el títol, en els seus àmbits de treball, ja sigui en dministracions, investigació, educació o sector privat, podran:

  • Generar i interpretar dades de sòls i aigües. Elaborar mapes de sòls
  • Mantenir i/o millorar la producció agrícola de forma eficient i econòmica, mitjançant una adequada gestió dels regadius i la fertilització
  • Gestionar les zones rurals preservant o millorant la qualitat dels sòls i aigües
  • Controlar la degradació de sòls i aigües, i utilitzar-los eficientment
  • Aprofitar els sòls per al reciclatge i valorització de residus orgànics, minimitzant els impactes
  • Diagnosticar problemes de contaminació del sòl i aplicar tècniques de remediació
  • Avaluar riscos hidrològics, geomorfològics i edàfics, i projectar mesures per reduir i minimitzar-ne els impactes 
  • Rehabilitar terrenys degradats i elaborar projectes de restauració ambiental

Coordinació del Màster

El màster està coordinat per la Universitat de Lleida on cal fer tots els tràmits d’inscripció i de matriculació.

Dra. Rosa Poch (rosa.poch@macs.udl.cat), coordinadora general del màster
Dr. Josep M. Alcañiz (JoseMaria.Alcaniz@uab.cat), coordinador per la UAB

Interuniversitari

Centre: Facultat de Cičncies
https://www.uab.cat/ciencies/
Universitat coordinadora:Universitat de Lleida
Altres universitats participants:Universitat de Barcelona
Universidad Pública de Navarra
Universitat Autōnoma de Barcelona

Web del māster http://www.magsa.udl.cat/