Màster Universitari en Gestió de Sòls i Aigües

Els sòls i l’aigua, per les funcions que desenvolupen, són dos dels recursos més importants del medi natural, ja que d’ells depèn la vida sobre la terra

 • Interuniversitari
 • Crèdits: 90 ECTS
 • Preu: Consultar amb la universitat coordinadora

Aquest màster és biennal i no obrirà la preinscripció per al curs 2023-2024.

El màster en Gestió de Sòls i Aigües ofereix als estudiants una preparació multidisciplinària en l'àmbit de les Ciències de la Terra, particularment en la hidrologia i l'edafologia aplicada a l'aprofitament sostenible dels recursos naturals, tant en medis agrícoles com forestals i en la conservació de la qualitat i quantitat d'ambdós recursos: aigua i sòls.

Es tracta d'un màster interuniversitari, de 90 crèdits, de caràcter professionalitzador.

La docència s'imparteix per especialistes de reconegut prestigi de les quatre universitats participants, tant en geologia, química, biologia i edafologia, com en l'enginyeria agronòmica, forestal i hidrològica.

Sortides professionals

Les persones que obtinguin el títol, en els seus àmbits de treball, ja sigui en dministracions, investigació, educació o sector privat, podran:

 • Generar i interpretar dades de sòls i aigües. Elaborar mapes de sòls
 • Mantenir i/o millorar la producció agrícola de forma eficient i econòmica, mitjançant una adequada gestió dels regadius i la fertilització
 • Gestionar les zones rurals preservant o millorant la qualitat dels sòls i aigües
 • Controlar la degradació de sòls i aigües, i utilitzar-los eficientment
 • Aprofitar els sòls per al reciclatge i valorització de residus orgànics, minimitzant els impactes
 • Diagnosticar problemes de contaminació del sòl i aplicar tècniques de remediació
 • Avaluar riscos hidrològics, geomorfològics i edàfics, i projectar mesures per reduir i minimitzar-ne els impactes 
 • Rehabilitar terrenys degradats i elaborar projectes de restauració ambiental

Coordinació del Màster

El màster està coordinat per la Universitat de Lleida on cal fer tots els tràmits d’inscripció i de matriculació.

Dr. Ramon J. Batalla (ramon.batalla@udl.cat), coordinador general del màster
Dr. Xavier Domene (Xavier.Domene@uab.cat), coordinador per la UAB

Universitat coordinadora:

Universitat de Lleida

Universitats participants

Universitat de Barcelona
Universidad Pública de Navarra
Universitat Autònoma de Barcelona

Informació addicional

http://www.magsa.udl.cat/

Qualitat

Més informació