Llistat de màsters oficials de l'àmbit de coneixement de biociències
Nom Tipus Places Modalitat
Antropologia Biològica Interuniversitari
Aqüicultura Interuniversitari 25 Presencial
Bioinformàtica / Bioinformatics Màster Oficial UAB 24 places Presencial
Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology Interuniversitari 25 places Presencial
Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina Màster Oficial UAB 40 places Presencial
Biotecnologia Avançada Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Citogenètica i Biologia de la Reproducció Màster Oficial UAB 25 places Presencial.
Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat Màster Oficial UAB 30 places Presencial.
Erasmus Mundus en Educació internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education Erasmus Mundus 25 places
Farmacologia Màster Oficial UAB 25 places Presencial.
Genètica Avançada / Advanced Genetics Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Gestió de Sòls i Aigües Interuniversitari
Immunologia Avançada Interuniversitari
Microbiologia Aplicada Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Neurociències Màster Oficial UAB 40 places Presencial.
Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record Interuniversitari 25 places
Recerca Biomèdica Translacional Màster Oficial UAB 50 places Presencial
Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH) Màster Oficial UAB 25 places Presencial