Màsters oficials La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell
Llistat de màsters oficials de l'àmbit de coneixement de biociències
Nom Tipus Places Modalitat
Antropologia Biològica Interuniversitari
Aqüicultura Interuniversitari 25 Presencial
Bioinformàtica / Bioinformatics Màster Oficial UAB 24 places Presencial
Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology Interuniversitari 25 places Presencial
Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina Màster Oficial UAB 40 places Presencial
Biotecnologia Avançada Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Citogenètica i Biologia de la Reproducció Màster Oficial UAB 25 places Presencial.
Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat Màster Oficial UAB 30 places Presencial.
Erasmus Mundus en Educació internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education Erasmus Mundus 25 places
Farmacologia Màster Oficial UAB 25 places Presencial.
Genètica Avançada / Advanced Genetics Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Gestió de Sòls i Aigües Interuniversitari
Immunologia Avançada Interuniversitari
Microbiologia Aplicada Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Neurociències Màster Oficial UAB 40 places Presencial.
Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record Interuniversitari 25 places
Recerca Biomèdica Translacional Màster Oficial UAB 50 places Presencial
Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH) Màster Oficial UAB 25 places Presencial