Màsters i Postgraus Més de 400 màsters i postgraus per fer un pas endavant en la teva carrera professional. Tria futur, tria UAB.

Màsters i postgraus en Infermeria i Fisioteràpia

Màsters Inici Places Modalitat
Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent Set 21 35 Presencial.
Cures d'Infermeria a Persones Afectades per Cremades i per Ferides Cròniques: Abordatge Integral Oct 21 40 Presencial.
Cures Infermeres a l'Adult en Estat Crític Oct 21 40 Presencial.
Cures Intensives Infermeres Neonatals i Pediàtriques Set 21 55 Presencial.
Emergències i Catàstrofes Set 21 48 Presencial.
Fisioteràpia de l'Esport i Readaptació de l'Activitat Física Oct 21 60 Presencial.
Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars Set 21 35 Presencial.
Infermeria Gerontològica i Geriàtrica Set 21 35 Presencial.
Infermeria Intensiva Set 21 35 Presencial.
Infermeria Oncològica Set 21 35 Presencial.
Infermeria Perioperatòria Set 21 35 Presencial.
Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental Set 21 41 Presencial.
Infermeria Quirúrgica Oct 21 30 Presencial.
Infermeria Quirúrgica Oct 20 38 Presencial.
Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Teràpia del Dolor Oct 21 35 Presencial.
Alteracions de la Deglució Oct 21 30 Semipresencial
Atenció Pal.liativa Integral a Persones amb Malalties Avançades Oct 21 27 Semipresencial
Diagnòstic i Tractament del Peu Diabètic Oct 21 25 Semipresencial
Estil de Vida Saludable Oct 21 50 Online
Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l'Atenció en Salut Set 21 50 Online
Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut Set 21 30 Semipresencial
Salut Internacional i Cooperació Set 21 56 Semipresencial
Swallowing Disorders Oct 21 30 Semipresencial
Diplomes de Postgrau Inici Places Modalitat
Acupuntura i Dolor Oct 21 24 Semipresencial
Assistència Integral al Malalt Crític amb Patologia Cardiovascular i/o Respiratòria Set 21 30 Semipresencial
Assistència Integral al Malalt Traumàtic Greu (Àmbit Prehospitalari i Hospitalari) Gen 22 30 Semipresencial
Emergències Perinatals: Atenció Obstètrica i Neonatal Oct 21 20 Semipresencial
Infermeria d'Hospitalització Quirúrgica. Pràctica Clínica Avançada Set 21 25 Presencial.
Infermeria Quirúrgica (Escola Gimbernat) Nov 20 30 Presencial.
Infermeria Quirúrgica (EUIT Terrassa) Oct 21 30 Presencial.
Infermeria Quirúrgica (Vall d'Hebron) Oct 21 12 Presencial.
Infermeria Quirúrgica (Vall d'Hebron) Oct 20 10 Presencial.
Teoria i Pràctica de la Integració Sensorial en Teràpia Ocupacional Oct 21 25 Semipresencial
Teràpies Fascials. Normalització Esquelètica i Visceral Oct 21 24 Presencial.
Alteracions de la Deglució Oct 21 30 Semipresencial
Atenció al Pacient amb Sistemes de Suport Respiratori no Invasiu(SRNI) Des 21 30 Semipresencial
Estil de Vida Saludable Oct 21 30 Online
Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l'Atenció en Salut Set 21 50 Online
Infermeria Quirúrgica en Oftalmologia Gen 21 2 Presencial.
Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut Set 21 15 Semipresencial
Lactància i Donació de Llet Humana Gen 22 32 Semipresencial
Optometria Clínica Gen 21 4 Presencial.
Swallowing Disorders Oct 21 30 Semipresencial