Màsters i Diplomes de Formació Permanent Més de 400 màsters i diplomes per fer un pas endavant en la teva carrera professional. Tria futur, tria UAB.

Màsters i diplomes de formació permanent en Infermeria i Fisioteràpia

Màsters Inici Places Modalitat
Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent Set 23 35 Presencial.
Cures d'Infermeria a Persones Afectades per Cremades i per Ferides Cròniques: Abordatge Integral Oct 23 30 Presencial.
Cures Infermeres a l'Adult en Estat Crític Oct 23 49 Presencial.
Cures Intensives Infermeres Neonatals i Pediàtriques Set 23 47 Presencial.
Emergències i Catàstrofes Set 23 47 Presencial.
Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars Set 23 35 Presencial.
Infermeria Gerontològica i Geriàtrica Set 23 35 Presencial.
Infermeria Intensiva Set 23 35 Presencial.
Infermeria Intensiva Set 22 35 Presencial.
Infermeria Oncològica Set 23 35 Presencial.
Infermeria Perioperatòria Set 23 35 Presencial.
Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental Set 23 41 Presencial.
Infermeria Quirúrgica Oct 23 30 Presencial.
Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Teràpia del Dolor Oct 23 35 Presencial.
Alteracions de la Deglució Oct 23 30 Online
Atenció Pal.liativa Integral a Persones amb Malalties Avançades Set 23 28 Semipresencial
Diagnòstic i Tractament del Peu Diabètic Oct 23 25 Semipresencial
Estil de Vida Saludable i Sostenible Oct 23 50 Online
Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l'Atenció en Salut Set 23 50 Online
Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut Set 23 35 Semipresencial
Pneumologia Avançada Gen 24 10 Semipresencial
Salut Internacional i Cooperació Set 23 59 Semipresencial
Swallowing Disorders Oct 23 30 Online
Diplomes Inici Places Modalitat
Assistència Integral al Malalt Crític amb Patologia Cardiovascular i/o Respiratòria Set 23 36 Semipresencial
Assistència Integral al Malalt Traumàtic Greu (Àmbit Prehospitalari i Hospitalari) Gen 23 30 Semipresencial
Atenció Centrada en la Persona (ACP) en Serveis d'Atenció a la Dependència Oct 22 30 Semipresencial
Donació, Processament i Administració de Productes Biològics d'Origen Humà Oct 23 35 Online
Fisioteràpia Neurològica en l'Adult Nov 23 32 Presencial.
Infermeria Quirúrgica (EUIT Terrassa) Oct 23 30 Presencial.
Infermeria Quirúrgica (Vall d'Hebron) Oct 23 12 Presencial.
Alteracions de la Deglució Oct 23 30 Online
Assistència Integral al Malalt Traumàtic Greu (Àmbit Prehospitalari i Hospitalari) Gen 23 30 Semipresencial
Atenció al Pacient amb Sistemes de Suport Respiratori no Invasiu (SRNI) Oct 23 20 Semipresencial
Estil de Vida Saludable i Sostenible Oct 23 30 Online
Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l'Atenció en Salut Set 23 50 Online
Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut Set 23 15 Semipresencial
Lactància i Donació de Llet Humana Gen 24 37 Online
Swallowing Disorders Oct 23 30 Online