Màsters i Postgraus Més de 400 màsters i postgraus per fer un pas endavant en la teva carrera professional. Tria futur, tria UAB.

Màsters i postgraus en Infermeria i Fisioteràpia

Màsters Inici Places Modalitat
Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent Set 22 35 Presencial.
Cures d'Infermeria a Persones Afectades per Cremades i per Ferides Cròniques: Abordatge Integral Oct 22 40 Presencial.
Cures Infermeres a l'Adult en Estat Crític Oct 22 42 Presencial.
Cures Intensives Infermeres Neonatals i Pediàtriques Set 22 47 Presencial.
Emergències i Catàstrofes Oct 22 48 Presencial.
Fisioteràpia de l'Esport i Readaptació de l'Activitat Física Oct 22 60 Presencial.
Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars Set 22 35 Presencial.
Infermeria Gerontològica i Geriàtrica Set 22 35 Presencial.
Infermeria Intensiva Set 22 35 Presencial.
Infermeria Oncològica Set 22 35 Presencial.
Infermeria Perioperatòria Set 22 35 Presencial.
Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental Set 22 41 Presencial.
Infermeria Quirúrgica Oct 22 30 Presencial.
Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Teràpia del Dolor Oct 22 35 Presencial.
Alteracions de la Deglució Oct 22 30 Semipresencial
Atenció Pal.liativa Integral a Persones amb Malalties Avançades Set 22 28 Semipresencial
Diagnòstic i Tractament del Peu Diabètic Oct 22 25 Semipresencial
Estil de Vida Saludable Oct 22 50 Online
Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l'Atenció en Salut Set 22 50 Online
Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut Set 22 35 Semipresencial
Pneumologia Avançada Gen 23 10 Semipresencial
Salut Internacional i Cooperació Set 22 59 Semipresencial
Swallowing Disorders Oct 22 30 Semipresencial
Diplomes de Postgrau Inici Places Modalitat
Acupuntura i Dolor Oct 21 24 Semipresencial
Assistència Integral al Malalt Crític amb Patologia Cardiovascular i/o Respiratòria Set 22 36 Semipresencial
Assistència Integral al Malalt Traumàtic Greu (Àmbit Prehospitalari i Hospitalari) Gen 23 30 Semipresencial
Atenció Centrada en la Persona (ACP) en Serveis d'Atenció a la Dependència Oct 22 30 Semipresencial
Donació, Processament i Administració de Productes Biològics d'Origen Humà Feb 23 35 Online
Infermeria d'Hospitalització Quirúrgica. Pràctica Clínica Avançada Set 21 25 Presencial.
Infermeria Quirúrgica (EUIT Terrassa) Oct 22 30 Presencial.
Infermeria Quirúrgica (Vall d'Hebron) Oct 22 12 Presencial.
Psicogeriatria Des 21 10 Presencial.
Teoria i Pràctica de la Integració Sensorial en Teràpia Ocupacional Oct 22 25 Semipresencial
Teràpies Fascials. Normalització Esquelètica i Visceral Oct 21 24 Presencial.
Alteracions de la Deglució Oct 22 30 Semipresencial
Assistència Integral al Malalt Traumàtic Greu (Àmbit Prehospitalari i Hospitalari) Gen 23 30 Semipresencial
Atenció al Pacient amb Sistemes de Suport Respiratori no Invasiu(SRNI) Oct 22 20 Semipresencial
Estil de Vida Saludable Oct 22 30 Online
Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l'Atenció en Salut Set 22 50 Online
Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut Set 22 15 Semipresencial
Lactància i Donació de Llet Humana Gen 23 35 Semipresencial
Swallowing Disorders Oct 22 30 Semipresencial