Màsters i Diplomes de Formació Permanent Més de 400 màsters i diplomes per fer un pas endavant en la teva carrera professional. Tria futur, tria UAB.

Requisits d'admissió

Requisits d'admissió

El requisit general per accedir a un màster o un diploma és tenir un títol universitari de grau o equiparable (mínim 180 crèdits ECTS o 3 cursos acadèmics). A sota pots veure quina documentació hauràs de presentar en funció del país on vas obtenir el teu títol.

A més a més d’aquest requisit general, cada màster o postgrau pot establir requisits específics (per exemple: que el teu grau sigui d’un àmbit concret, experiència professional, nivell de llengües, domini de programes informàtics...). Per tal de demostrar que els compleixes, és possible que hagis d’aportar documentació addicional (per exemple: currículum vitae, certificat de nivell d’idiomes, carta de motivació, carta de recomanació...).

A l’apartat “Admissió” de la fitxa de cada màster o postgrau s’especifiquen els requisits i la documentació específica de cada programa. Consulta el catàleg de màsters i postgraus propis UAB.

Per accedir a un programa de postgrau amb ple dret has d'estar en possessió d'un títol universitari de grau o equiparable (si encara no el tens, consulta l'apartat ''Encara no tinc el títol'' que es troba més a baix en aquest mateix menú deplegable):

 • Un títol universitari de grau EEES (mínim 180 crèdits ECTS)
  o bé:
 • Un títol de llicenciatura, diplomatura o enginyeria previ a la implantació de l'EEES (mínim 3 cursos acadèmics)

Documentació que has de presentar en format paper:

 • Fotocòpia del teu DNI.
 • Fotocòpia compulsada del teu títol universitari o del resguard. Si vols, pots portar una fotocòpia i l'original i a l'Escola de Postgrau te la compulsem.

Molts programes permeten fer l'admissió online aportant aquesta documentació escanejada. Si obtens l'admissió i et matricules, caldrà que enviïs després la teva documentació compulsada per correu postal, o bé que vinguis presencialment amb la documentació compulsada o la original (i te la compulsem nosaltres). Pots fer-ho a la Unitat d'Ordenació Acadèmica, Escola de Postgrau. 

Per accedir a un programa de postgrau amb ple dret has d'estar en possessió d'un títol universitari de grau o equiparable (si encara no el tens, consulta l'apartat ''Encara no tinc el títol'' que es troba més a baix en aquest mateix menú deplegable):

 • Un títol universitari de grau EEES (mínim 180 crèdits ECTS)
  o bé:
 • Un títol equiparable a una llicenciatura, diplomatura o enginyeria de l'Estat espanyol previ a la implantació de l'EEES (mínim 3 cursos acadèmics)

Documentació que has de presentar en format paper:

 • Fotocòpia del DNI, passaport o TIE.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial i expedit per les autoritats competents. Si vols, pots portar una fotocòpia i l'original i a l'Escola de Postgrau te la compulsem.
 • Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic oficial i expedit per les autoritats competents, on hi consti el període en anys acadèmics, les assignatures cursades, els crèdits obtinguts i les qualificacions obtingudes. Si vols, pots portar una fotocòpia i l'original i a l'Escola de Postgrau te la compulsem.
 • S'accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se'n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s'ha de fer càrrec d'aquesta gestió i de les despeses que comporti. En tots els altres casos, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l'anglès, efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Si ets estranger i fas un curs presencial, has de presentar la fotocòpia del TIE. Si no el tens en el moment de la matrícula, n'hauràs de portar una quan el tinguis.

Molts programes permeten fer l'admissió online aportant aquesta documentació escanejada. Si obtens l'admissió i et matricules, caldrà que enviïs després la teva documentació compulsada per correu postal, o bé que vinguis presencialment amb la documentació compulsada o la original (i te la compulsem nosaltres). Pots fer-ho a la Unitat d'Ordenació Acadèmica, Escola de Postgrau. 

Per accedir a un programa de postgrau amb ple dret has d'estar en possessió d'un títol universitari de grau o equiparable (si encara no el tens, consulta l'apartat ''Encara no tinc el títol'' que es troba més a baix en aquest mateix menú deplegable):

 • Un títol equiparable a un títol universitari de grau EEES (equiparable a mínim 180 crèdits ECTS / 3 cursos acadèmics)

Documentació que has de presentar en format paper:

 • Fotocòpia del teu DNI / TIE / passaport.
 • Fotocòpia compulsada del teu títol universitari oficial, expedit per les autoritats competents i degudament legalitzat. Pots portar una fotocòpia i l'original i a l'Escola de Postgrau te la compulsarem.
 • Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic oficial, expedit per les autoritats competents i degudament legalitzat, on hi consti el període en anys acadèmics, les assignatures cursades, els crèdits obtinguts i qualificacions obtingudes.
 • S'accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se'n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s'ha de fer càrrec d'aquesta gestió i de les despeses que comporti. En tots els altres casos, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l'anglès, efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Si ets estranger i fas un curs presencial, has de presentar la fotocòpia del TIE. Si no el tens en el moment de la matrícula, n'hauràs de portar una quan el tinguis.

Molts programes permeten fer l'admissió online aportant aquesta documentació escanejada. Si obtens l'admissió i et matricules, caldrà que enviïs després la teva documentació compulsada per correu postal, o bé que vinguis presencialment amb la documentació compulsada o la original (i te la compulsem nosaltres). Pots fer-ho a la Unitat d'Ordenació Acadèmica, Escola de Postgrau. 

Més informació sobre la legalització de documents acadèmics:

El títol universitari i l'expedient acadèmic s'han de presentar degudament legalitzats o bé homologats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

La legalització de documents depèn del conveni subscrit entre Espanya i el país expenedor:

 • Resta de països: cal que en els documents hi figurin els segells de:
  • el Ministeri d'Educació del país d'origen del títol
  • el Ministeri d'Afers Exteriors del país d'origen del títol
  • la representació diplomàtica espanyola en aquell país (ambaixades, consolats, ....)

Si encara no disposes del títol universitari de grau (o equiparable) però vols inscriure’t, i l’obtindràs abans de la matricula del màster o postgrau que vulguis realitzar, pots fer la inscripció online ara.

Per fer-ho, has d’emplenar i signar el document per sol·licitar la inscripció sense títol corresponent al tipus d’estudi que vulguis fer. Un cop emplenat i signat, l’has de digitalitzar i adjuntar en el moment de fer la inscripció online, en l’apartat on l’aplicació et demana el títol.

 • Si vols fer un màster propi:
  Per fer la inscripció segueix les instruccions que trobaràs a l’apartat “Admissió” de la fitxa del màster que t'interessi i adjunta aquest document quan se't demani el títol:
  Sol·licitud d'inscripció sense titulació universitària per a màster propi.
  En cas de no presentar el títol no podràs matricular-te al màster, i per tant, perdràs la plaça.
 • Si vols fer una diplomatura de postgrau:
  Segueix el procés d'inscripció amb les instruccions que trobaràs a l’apartat “Admissió” de la fitxa del postgrau que t'interessi i adjunta aquest document quan se't demani el títol:
  Sol·licitud de matrícula sense titulació universitària per a diplomatura de postgrau.
  En cas de no presentar el títol podràs cursar el postgrau, però al finalitzar-lo en comptes del títol de postgrau, obtindràs un certificat d'aprofitament.

Recorda: hauràs de presentar el títol o el seu resguard de pagament per poder matricular-te en el programa al que t’inscriguis, a la Unitat d'Ordenació Acadèmica.

Professionals del sector: excepcionalment, en algunes diplomatures de postgrau es pot autoritzar l'accés a persones sense titulació universitària que per una causa justificada (perquè són professionals relacionats amb l'àmbit de coneixement del curs o perquè per interès personal o per altres raons tenen coneixements suficients) siguin considerades aptes per a seguir amb normalitat les classes. En cas de superar-lo, podràs optar a un certificat signat pel rector de la UAB. Aquesta possibilitat només s'aplica, excepcionalment, a les diplomatures de postgrau, però no als màsters.

Per a sol·licitar-lo hauràs d'emplenar una declaració en què acceptes formalment que, en comptes del títol de postgrau, obtindràs un certificat d'aprofitament.

Sol·licitud d'admissió a diplomatura de postgrau sense titulació universitària