Màsters i Diplomes de Formació Permanent Més de 400 màsters i diplomes per fer un pas endavant en la teva carrera professional. Tria futur, tria UAB.

Certificats

El certificat acadèmic personal (CAP) es refereix al teu expedient acadèmic: nombre de crèdits/hores, qualificació, curs acadèmic, etc.

El certificat de pla d’estudis, també conegut com sylLabus, recull el contingut de les assignatures/mòduls que integren el teu expedient acadèmic. Hi ha països que sol·liciten la presentació d’aquest document com a requisit per legalitzar el teu títol de màster/diploma de postgrau/curs d’especialització per tal que pugui tenir plena validesa.

El procés de sol·licitud, tant del certificat acadèmic personal com del pla d'estudis, és el següent:

  1. Emplena i signa (manualment o amb signatura digital) la sol·licitud de certificat. Cal que aportis també còpia del teu document d'identitat o passaport (anvers i revers). Escaneja i entrega la documentació al següent correu electrònic :

ep.titols.certificats@uab.cat

  1. A l'Escola de Postgrau revisem el teu expedient i, si escau, et comuniquem que estem en disposició de realitzar el certificat. Tot seguit, hauràs de realitzar el pagament de la taxa d'expedició associada al tipus de certificat que sol·licitis: (taxes acadèmiques vàlides durant el curs acadèmic 2023-2024).
    • 27,27€ per al certificat acadèmic personal
    • 30€ per al pla d'estudis

 

  1. Hauràs de fer-nos arribar el comprovant de pagament a través del correu electrònic: ep.titols.certificats@uab.cat

 

  1. El temps d’emissió del certificat acadèmic personal serà de 15 dies laborables a comptar a partir del moment que rebem el justificant de pagament. Quan el tinguem a disposició, rebràs el certificat amb signatura digital.  Si necessites el document amb la signatura manual per a la corresponent legalització, ens ho pots indicar per correu electrònic. Un cop estigui signat, t'avisarem per tal que el vinguis a recollir seguint el procediment establert.