Màsters i postgraus en Educació

Màsters Inici Places Modalitat
Mediació: Especialitat en Mediació Familiar i en Mediació en els Àmbits del Dret Privat Oct 21 25 Presencial.
Suports per a la Inclusió Educativa i Social Feb 21 30 Semipresencial
Teacher Development for Foreign Language Education and Content and Language Integrated Learning (CLIL) Set 21 40 Semipresencial
Communication and Education (Anglès, Online) Feb 22 40 Online
Comunicació i Educació (Online) Feb 22 40 Online
Comunicació i Educació (Semipresencial) Feb 22 30 Semipresencial
Diplomes de Postgrau Inici Places Modalitat
Competència Digital Docent Nov 21 40 Semipresencial
Content and Language Integrated Learning (CLIL) Set 21 40 Semipresencial
Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 Anys Set 21 30 Presencial.
Educació Musical Oct 21 25 Online
Ensenyament de Català per a Persones Adultes Set 21 25 Semipresencial
Cultura de Pau Oct 21 50 Presencial.
Malaltia Crònica i Trastorns de Comportament Infantojuvenil Oct 21 15 Presencial.
Trastorns Emocionals i Psicopatologia Legal Infantojuvenil Oct 21 20 Presencial.