Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social

Màster de caràcter professionalitzador que forma especialistes per donar respostes socioeducatives a les necessitats de les persones en una societat inclusiva. Permet obtenir el perfil professional d'Atenció a la Diversitat

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

 • Màster de Formació Permanent UAB
 • Codi de l'estudi: 2824/13
 • 13a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 12/02/2024
 • Final: 31/01/2025
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 3960 €
 • Preu especial 3564 €
  Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium+
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Facultat de Ciències de l'Educació, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)

Ets una persona interessada a conèixer estratègies metodològiques per a l'educació inclusiva? Vols ser capaç d'analitzar les barreres a l'aprenentatge i la participació que les persones es poden trobar en diferents contextos i al llarg de la seva vida?

Aquest màster et permetrà ser una professional competent en la identificació i gestió dels recursos de l'entorn, en generar espais de treball en xarxa i col·laboració amb altres professionals, amb les famílies i amb la comunitat.

S'articula en 7 mòduls teòric-pràctics. Cada un pot ser un curs d'especialització a part, més un mòdul de pràctiques supervisades en centres educatius i el TFM.

Es parlarà de tecnologia inclusiva, mirades inclusives des de l'art, educació emocional, sexualitat i discapacitat, millora dels trastorns i els problemes de conducta, la resposta de la societat inclusiva davant el trastorn de l'espectre autista, suport socioeducatiu per desenvolupar les capacitats cognitives, i resposta de l'educació inclusiva als trastorns i dificultats d'aprenentatge.

S'organitza de manera semipresencial, concentrant la docència presencial en dues setmanes a la meitat del període formatiu.

Sortides professionals

Els i les estudiants titulats/des en aquest màster estaran formats per a) donar resposta a les necessitats educatives de suport en un context d'educació per a tothom, b) treballar entre iguals en els processos d'inclusió educativa i social i c) dinamitzar el treball en xarxa per atendre les necessitats educatives de suport.

Com a sortides professionals, el màster permet:

- Obtenir el perfil professional d'Atenció a la Diversitat pel professorat d'Educació Infantil, Primària i Secundària, segons la Resolució ENS/1128/2016
- Accedir a la borsa de treball en l'especialitat de Pedagogia Terapèutica pel professorat d'Educació Primària durant el seu període d'interinatge, segons Resolució ENS/113/2012 del 25 de gener.
- Accedir a institucions de l'àmbit social i educatiu interessades en el desenvolupament dels processos d'inclusió i on es treballi amb persones amb necessitats específiques de suport

Pràctiques

En el marc d'una educació i societat inclusiva els estudiants del màster realitzaran amb caràcter obligatori pràctiques supervisades en una institució, per un còmput total de 175 hores. Les institucions educatives pertanyen a la xarxa de centres/ institucions educatives de la Facultat de Ciències de l'Educació. En cas que l'estudiant es trobi treballant en una institució educativa, es podran reconèixer les pràctiques presencials però no les tutories ni la memòria de pràctiques. Un dels objectius fonamentals serà la reflexió teòric-pràctica sobre la realitat educativa des d'una vessant participativa i col·laborativa, i la planificació, execució i avaluació d'una intervenció que aporti una mirada més inclusiva a la institució. L'estudiant disposarà de tutories amb professorat del Màster. Al llarg del curs acadèmic, i en petits grups de treball, s'elaborarà una memòria relacionada amb la pràctica educativa per tal de facilitar la interrelació teòrica pràctica dels diferents escenaris educatius.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Facultat de Ciències de l'Educació

Contacte

Maria Garcia Ramón

Telèfon: 935811180

Informació addicional

https://mastersuportsinclusio.uab.cat

Més informació

Vols rebre més informació?