Màsters i Diplomes de Formació Permanent Més de 400 màsters i diplomes per fer un pas endavant en la teva carrera professional. Tria futur, tria UAB.

Màsters i diplomes de formació permanent en Agroalimentació

Màsters Inici Places Modalitat
Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària Nov 22 35 Presencial.
Diplomes Inici Places Modalitat
Dinamització Local Agroecològica Gen 24 30 Semipresencial
Dret de la Qualitat i la Seguretat Alimentària Gen 24 35 Presencial.
Seguretat Alimentària Gen 24 35 Presencial.