Màsters i postgraus en Agroalimentació

Màsters Inici Places Modalitat
Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària Nov 21 35 Presencial.
Diplomes de Postgrau Inici Places Modalitat
Dinamització Local Agroecològica Gen 22 30 Semipresencial
Dret de la Qualitat i la Seguretat Alimentària Gen 22 35 Presencial.
Seguretat Alimentària Nov 21 35 Presencial.