Màster en Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària

Formació professionalitzadora en la gestió de riscos i la prevenció en seguretat alimentària amb una base jurídica en qualitat i seguretat aplicada al sector agroalimentari

 • Màster de Formació Permanent UAB
 • Codi de l'estudi: 2433/15
 • 15a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 20/09/2024
 • Final: 14/07/2025
 • Places: 50
 • Orientació: Professional
 • Preu: 4440 €
 • Preu especial 4306 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB cursos o mòduls
  Preu especial 4218 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB Graduats o màster
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: FUAB Formació. Prevenció i Seguretat Integral. Edifi blanc, Campus UAB. 08193 Bellaterra (Barcelona)

El màster en Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària forma professionals qualificats que puguin respondre a les garanties de seguretat i fiabilitat que les empreses i la ciutadania exigeixen en els processos de producció, elaboració, transformació i comercialització de productes i serveis alimentaris.

Els estudis tenen un caràcter eminentment pràctic i professionalitzador. L'estudiant realitzarà les següents activitats, amb tutorització docent:

 • Sessions presencials i online.
 • Sortides de camp i visites a empreses.
 • Pràctiques extracurriculars optatives en empreses de l'àmbit de la qualitat i la seguretat alimentària.

El màster consta de dos postgraus, que es poden cursar individualment:

 • Postgrau en Seguretat Alimentària: centrat en els riscos i la prevenció.
 • Postgrau en Dret de la Qualitat i la Seguretat Alimentària: contempla la legislació en aquests àmbits aplicada al sector agroalimentari.

Per a obtenir el títol de màster és necessari superar els dos i fer el Treball Final de Màster.

Sortides professionals

- Responsables tècnics d'empreses agroalimentàries.
- Responsables tècnics d'administracions públiques.
- Responsables de consells reguladors de les denominacions d'origen i altres distintius de qualitat.
- Certificadors de sistemes de qualitat i seguretat alimentària.
- Auditors de sistemes de qualitat i seguretat alimentària.
- Consultors en sistemes de qualitat i seguretat alimentària.
- Responsables de cadenes de distribució agroalimentàries.
- Assessors d'implantació de sistemes de gestió de la seguretat i qualitat alimentària a la indústria.
- Assessors legal, científic i tècnic i formador de professionals en el sector agroalimentari.

Testimonis

Pràctiques

El màster no contempla la possibilitat de fer pràctiques Curriculars, però com s'ha fet en edicions anteriors es contempla l'oferiment de pràctiques extracurrriculars mitjançant la unitat de pràctiques i borsa de treball de l'escola FUAB Formació.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Gestió Acadèmica - Formació Continuada FUAB

Telèfon: 935928710

Més informació

Vols rebre més informació?