Màster en Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària

Formació professionalitzadora en la gestió de riscos i la prevenció en seguretat alimentària amb una base jurídica en qualitat i seguretat aplicada al sector agroalimentari

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 17 al 21 de maig: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

 • Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 2433/13
 • 13a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 70 ECTS
 • Inici: 05/11/2021
 • Final: 27/05/2023
 • Places: 35
 • Orientació: Professional
 • Preu: 5180 €
 • Preu especial 4662 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium+ (només primera matrícula a curs complet)
  Preu especial 4921 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB (només primera matrícula a curs complet)
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifi blanc, Campus UAB. 08193 Bellaterra (Barcelona)

El màster en Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària forma professionals qualificats que puguin respondre a les garanties de seguretat i fiabilitat que les empreses i la ciutadania exigeixen en els processos de producció, elaboració, transformació i comercialització de productes i serveis alimentaris.

Els estudis tenen un caràcter eminentment pràctic i professionalitzador. L'estudiant realitzarà les següents activitats, amb tutorització docent:

 • Sessions presencials i online.
 • Sortides de camp i visites a empreses.
 • Pràctiques extracurriculars optatives en empreses de l'àmbit de la qualitat i la seguretat alimentària.

El màster consta de dos postgraus, que es poden cursar individualment:

 • Postgrau en Seguretat Alimentària: centrat en els riscos i la prevenció.
 • Postgrau en Dret de la Qualitat i la Seguretat Alimentària: contempla la legislació en aquests àmbits aplicada al sector agroalimentari.

Per a obtenir el títol de màster és necessari superar els dos i fer el Treball Final de Màster.

Sortides professionals

- Responsable i tècnic d'empreses i cadenes de distribució agroalimentàries.
- Controlador d'instal·lacions de la industria alimentària i de la distribució.
- Responsable de Consells Reguladors de les Denominacions d'Origen, entitats certificadores i altres distintius de qualitat.
- Auditor, certificador i consultor de sistemes de qualitat i seguretat alimentària.
- Assessor d'implantació de la seguretat alimentària en la indústria.
- Tècnic i responsable de laboratoris acreditats de control de qualitat i anàlisi d'aliments.
- Responsable de sector complementari: empaquetats, envasats, additius, etc.
- Tècnics de producció ecològica.
- Responsable de seguretat en cadenes alimentàries, centrals de compra, supermercats i restauració col·lectiva, entre altres.
- Responsable d'innovació de processos i productes en l'àmbit alimentari.
- Assessor legal, científic i tècnic i formador de professionals en el sector agroalimentari.

Testimonis

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral...

Aquestes pràctiques poden ser curriculars (obligatòries) o no curriculars (optatives).

 • Curriculars
  Les pràctiques curriculars són aquelles que s’inclouen al currículum dels estudis i, per tant, cal superar-les per obtenir la titulació. La coordinació del teu programa t’explicarà el detall de com, on i en quines condicions cal realitzar-les.
 • No curriculars
  Les pràctiques extra curriculars són les que no s’inclouen al currículum dels estudis. Pots optar a fer-les de més a més. La coordinació del teu programa t’explicarà el detall de com, on i en quines condicions es poden realitzar.
   

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola de Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Formació Continuada FUAB

Telèfon: 935817177

Web del programa

https://www.uab.cat/prevencio-seguretat-integral/

Vols rebre més informació?