Màster en Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària

Formació professionalitzadora en la gestió de riscos i la prevenció en seguretat alimentària amb una base jurídica en qualitat i seguretat aplicada al sector agroalimentari

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 20 al 24 de febrer. Inscripcions obertes!

 • Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 2433/14
 • 14a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 70 ECTS
 • Inici: 04/11/2022
 • Final: 31/05/2024
 • Places: 35
 • Orientació: Professional
 • Preu: 5180 €
 • Preu especial 5024 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB de Cursos o mòduls (només primera matricula)
  Preu especial 4921 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB Graduats o màster. Alumni UAB (només primera matricula)
  Preu especial 4662 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium+
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifi blanc, Campus UAB. 08193 Bellaterra (Barcelona)

El màster en Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària forma professionals qualificats que puguin respondre a les garanties de seguretat i fiabilitat que les empreses i la ciutadania exigeixen en els processos de producció, elaboració, transformació i comercialització de productes i serveis alimentaris.

Els estudis tenen un caràcter eminentment pràctic i professionalitzador. L'estudiant realitzarà les següents activitats, amb tutorització docent:

 • Sessions presencials i online.
 • Sortides de camp i visites a empreses.
 • Pràctiques extracurriculars optatives en empreses de l'àmbit de la qualitat i la seguretat alimentària.

El màster consta de dos postgraus, que es poden cursar individualment:

 • Postgrau en Seguretat Alimentària: centrat en els riscos i la prevenció.
 • Postgrau en Dret de la Qualitat i la Seguretat Alimentària: contempla la legislació en aquests àmbits aplicada al sector agroalimentari.

Per a obtenir el títol de màster és necessari superar els dos i fer el Treball Final de Màster.

Sortides professionals

- Responsable i tècnic d'empreses i cadenes de distribució agroalimentàries.
- Controlador d'instal·lacions de la industria alimentària i de la distribució.
- Responsable de Consells Reguladors de les Denominacions d'Origen, entitats certificadores i altres distintius de qualitat.
- Auditor, certificador i consultor de sistemes de qualitat i seguretat alimentària.
- Assessor d'implantació de la seguretat alimentària en la indústria.
- Tècnic i responsable de laboratoris acreditats de control de qualitat i anàlisi d'aliments.
- Responsable de sector complementari: empaquetats, envasats, additius, etc.
- Tècnics de producció ecològica.
- Responsable de seguretat en cadenes alimentàries, centrals de compra, supermercats i restauració col·lectiva, entre altres.
- Responsable d'innovació de processos i productes en l'àmbit alimentari.
- Assessor legal, científic i tècnic i formador de professionals en el sector agroalimentari.

Testimonis

Pràctiques

Els alumnes poden beneficiar-se de la possibilitat de pràctiques opcionals en conveni amb empreses de qualsevol sector, sempre que l'oferiment vingui de l'empresa, la feina que els hi ofereixin sigui relacionada amb el estudis que estan cursant i serveixi per adquirir pràctica com a complement de les classes.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola de Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Formació Continuada FUAB

Telèfon: 935817177

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-propis/oferta-de-masters-propis/masters-1345838012582.html

Més informació

Vols rebre més informació?