MÓster en Gestiˇ de la Seguretat i la Qualitat AlimentÓria

Formaciˇ professionalitzadora en la gestiˇ de riscos i la prevenciˇ en seguretat alimentÓria amb una base jurÝdica en qualitat i seguretat aplicada al sector agroalimentari

M˛dul 1. Seguretat AlimentÓria

Assignatura CrŔdits CarÓcter

Marc jurÝdic de la seguretat alimentÓria

6 ECTS

Obligat˛ria

Riscos alimentaris de tipus microbiol˛gics

6 ECTS

Obligat˛ria

Riscos alimentaris de tipus quÝmic, genŔtic, parasitari

6 ECTS

Obligat˛ria

APPC i avaluaciˇ del perill

6 ECTS

Obligat˛ria

Control i prevenciˇ del risc i auditories

6 ECTS

Obligat˛ria

M˛dul 2. Dret Qualitat i Seguretat AlimentÓria

Assignatura CrŔdits CarÓcter

Qualitat

10 ECTS

Obligat˛ria

Seguretat

10 ECTS

Obligat˛ria

Sectors i complements

10 ECTS

Obligat˛ria

M˛dul 3. Treball Fi de MÓster

Assignatura CrŔdits CarÓcter

Treball de fi de mÓster

10 ECTS

Obligat˛ria

Itineraris

El mÓster en Gestiˇ de la Seguretat i la Qualitat Alimentaria es pot cursar mitjanšant dues opcions:

- Matricular-se al mÓster sencer
- Matricular-se a la diplomatura de postgrau en Seguretat AlimentÓria i a la diplomatura de postgrau en Dret de la Qualitat i la Seguretat AlimentÓria per separat i un cop superades, matricular-se al treball de fi de mÓster.

Programes relacionats

Postgrau en Seguretat AlimentÓria

CompetŔncies bÓsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

CompetŔncies especÝfiques

- ConŔixer els orÝgens dels processos de transmissiˇ alimentÓria. La seva epidemiologia i elements desencadenants
- Identificar els sistemes APPCC
- Avaluar els perills i els punts de control crÝtic (APPCC)
- Dissenyar procediments de control insistint em la importÓncia de la neteja i desinfecciˇ
- Aplicar sistemes que poden reduir o eliminar els agents de risc.
- Adquirir eines per a l'auditoria, avaluaciˇ i gestiˇ del risc alimentari
- Avaluar els sistemes de control alimentari
- Escollir els parÓmetres de nutriciˇ, alimentaciˇ i maneig adequats per obtenir un producte de qualitat.
- Aplicar avenšos tant en els coneixements te˛rics com en les possibles aplicacions en la millora de la qualitat del producte.
- Identificar i intervenir per la millora de processos de la organitzaciˇ d'una empresa alimentaria tant pel que fa referŔncia als aspectes tŔcnics com als de la gestiˇ empresarial i de mercat.
- Avaluar les implicacions de les decisions tŔcniques en l'economia de l'empresa i en les decisions de mercat, per tal de poder assessorar o gestionar empreses d'Ómbit alimentari en un context de sostenibilitat.
- Dissenyar un pla de gestiˇ de la qualitat i de gestiˇ mediambiental de l'empresa alimentÓria.
- Aplicar la regulaciˇ de la Seguretat AlimentÓria mitjanšant l'anÓlisi del aspectes mÚs rellevants de la mateixa.
- Analitzar en cada cas els mecanismes de control de la Seguretat i la Qualitat AlimentÓria per part de les Administracions P˙bliques i donar resposta.
- Identificar la responsabilitat, de la inseguretat dels aliments, al llarg de tota la cadena alimentÓria.
- Identificar la responsabilitat penal en que es pot incˇrrer en cas d'incˇrrer en incompliments de seguretat alimentÓria, etiquetatge, consum...
- Incorporar a la gestiˇ de la seguretat alimentÓria al llarg de tota la cadena alimentÓria els drets del consumidor.
-Avaluar la informaciˇ que han de contenir les etiquetes dels productes alimentaris.
-Aplicar el rŔgim jurÝdic del sector pesquer, de les Denominacions d'Origen i altres distintius, dels nous aliments, vinÝcola,cava, oli ,dels aliments amb pretesa finalitat sanitÓria, OGM's i aliments transgŔnics. Productes integrals i Ecol˛gics.
- Gestionar la "condicionalitat" dels productes i el medi ambient.
- Analitzar la reacciˇ i la sensibilitat social davant de les crisis alimentÓries.
- Aplicar els controls p˙blics de la seguretat als aliments.
- Identificar l'Autoritat AlimentÓria Europea i les AgŔncies Nacionals de Seguretat AlimentÓria.
- Actualitzar els procediments normatius referits a la seguretat als aliments.
- Identificar la informaciˇ a subministrar al consumidor a les etiquetes i marques dels aliments.
- Aplicar procediments per afrontar la Crisis alimentÓries i alerta rÓpida. Protecciˇ del consumidor davant les crisis alimentÓries.
- Organitzar una empreses agroalimentÓria ( cooperatives. Societats agrÓries de transformaciˇ......) pel que fa a la Qualitat i Seguretat AlimentÓria.
- Gestionar els serveis d'assessoria com a mitjÓ d'implantaciˇ de la Seguretat AlimentÓria a la Ind˙stria.
- Implantar la gestiˇ de La competŔncia tŔcnica i la qualitat dels laboratoris acreditats: Normes ISO/IEC 17025. Entitats de control i certificaciˇ.
- Definir la Seguretat AlimentÓria com a derivaciˇ del dret constitucional a la salut.
- ReconŔixer la intoxicaciˇ alimentÓria com a delicte.
- Valorar les indemnitzacions al consumidor en casos d'intoxicaciˇ alimentÓria.

CompetŔncies transversals

- Analitzar les variables que intervenen en la gestiˇ de l'Órea de coneixement del programa.
- Desenvolupar habilitats per a l'adopciˇ de decisions raonades referides.
- Reflexionar sobre les formes de comunicaciˇ necessÓries per la gestiˇ.
- ReconŔixer i solventar problemes vinculats a la gestiˇ de l'Órea de coneixement del programa.
- Promoure la cultura de la mediaciˇ i la resoluciˇ dialogada de conflictes.
- Gestionar recursos bibliogrÓfics i documentals.
- Comunicar-se oralment i per escrit:
Utilitzar les terminologies cientÝfiques adequades
Redactar informes professionals
Escriure publicacions
Defensar i argumentar oralment les seves aportacions.
- Desenvolupar un procÚs d'aprenentatge fonamentat en la reflexiˇ en acciˇ.
- Analitzar i sintetitzar documents i interpretar protocols. Trobar les fonts d'informaciˇ, consultar-les i seleccionar la informaciˇ necessÓria per a temes concrets.

TÝtol que s'obtÚ

MÓster en Gestiˇ de la Seguretat i la Qualitat AlimentÓria
Diploma de Postgrau Dret de la Qualitat i la Seguretat AlimentÓria
Diploma de Postgrau Seguretat AlimentÓria

Vols rebre mÚs informaciˇ?