• Diploma d'Especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4858/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 20/09/2024
 • Final: 15/07/2025
 • Places: 25
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2350 €
 • Preu especial 2280 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB cursos o mòduls
  Preu especial 2233 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB Graduats o màster
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: FUAB Formació Prevenció i Seguretat Integral. Edifi blanc, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
La indústria alimentària és molt important a Europa, Espanya i Catalunya, ja que està conformada majoritàriament per petites i mitjanes empreses, sent importants generadors de riquesa i llocs de treball. Per això, aquesta indústria ha de ser competitiva, ja que els seus productes han de ser innocus i de qualitat, a més de complir tots els requisits legals tant del mercat interior com en les relacions comercials amb tercers països. A més necessita contínuament adaptar-se als canvis de les normatives, així com innovar i aplicar mesures per contribuir a la sostenibilitat.
Per tant, en vistes del present i del futur cal conèixer les nocions bàsiques de la seguretat i qualitat dels aliments des d'una perspectiva jurídica (últims avenços normatius, aplicació a la indústria, conseqüències en cas de no aplicar-se). A més, cal tenir en compte el vessant científica (avaluació, gestió i comunicació del risc), la sociològica (reacció social davant les alertes i crisis alimentàries) i l'administrativa (controls públics de seguretat i de la qualitat dels aliments), per tal d'aconseguir una estructura sistèmica i global de garantia i control.

El contingut del diploma d'especialització aborda la seguretat alimentària des d'una perspectiva àmplia: aproxima l'estudiant a la realitat actual de la qualitat, la seguretat alimentària i la traçabilitat dels productes a través de l'estudi dels vessants tècnic i jurídic dels aspectes més rellevants dels processos, del producte i del consum.
Així mateix, inclou una aproximació a la normativa legal sobre seguretat i responsabilitat en la producció alimentària, amb èmfasi en la responsabilitat jurídica i aportant orientació pràctica i preventiva sobre la matèria.

Sortides professionals

- Responsables tècnics d'empreses agroalimentàries.
- Responsables tècnics d'administracions públiques.
- Certificadors de sistemes de qualitat i seguretat alimentària.
- Auditors de sistemes de qualitat i seguretat alimentària.
- Consultors en sistemes de qualitat i seguretat alimentària.
- Responsables de cadenes de distribució agroalimentàries.
- Assessors d'implantació de sistemes de gestió de la seguretat alimentària a la indústria.
- Assessors científics i tècnics i formadors de professionals en el sector agroalimentari.

Pràctiques

Els alumnes poden beneficiar-se de la possibilitat de pràctiques opcionals en conveni amb empreses de qualsevol sector, sempre que l'oferiment vingui de l'empresa, la feina que els hi ofereixin sigui relacionada amb el estudis que estan cursant i serveixi per adquirir pràctica com a complement de les classes.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Gestió Acadèmica

Telèfon: 93 592 97 12

Més informació

Vols rebre més informació?