• Diploma d'Especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4862/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 28/02/2025
 • Final: 15/09/2025
 • Places: 25
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2350 €
 • Preu especial 2280 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB cursos o mòduls
  Preu especial 2233 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB o FUAB de grau o postgrau. Descompte NO acumulable
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Escola FUAB formació. Prevenció i Seguretat Integral, Edifici Blanc, Vila Universitària, Campus de la UAB, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 08193
La indústria alimentària és molt important a Europa, Espanya i Catalunya, ja que està conformada majoritàriament per petites i mitjanes empreses, sent importants generadors de riquesa i llocs de treball. Per això, aquesta indústria ha de ser competitiva, ja que els seus productes han de ser innocus i de qualitat, a més de complir tots els requisits legals tant del mercat interior com en les relacions comercials amb tercers països. A més necessita contínuament adaptar-se als canvis de les normatives, així com innovar i aplicar mesures per contribuir a la sostenibilitat.
Per tant, en vistes del present i del futur cal conèixer les nocions bàsiques de la seguretat i qualitat dels aliments des d'una perspectiva jurídica (últims avenços normatius, aplicació a la indústria, conseqüències en cas de no aplicar-se). A més, cal tenir en compte el vessant científica (avaluació, gestió i comunicació del risc), la sociològica (reacció social davant les alertes i crisis alimentàries) i l'administrativa (controls públics de seguretat i de la qualitat dels aliments), per tal d’aconseguir una estructura sistèmica i global de garantia i control. Així doncs, el Màster se centra en la formació basada en coneixements científics, de gestió i jurídics, que responen a les necessitats que les empreses i institucions del sector agroalimentari, per poder comptar amb professionals amb competències científiques, tècniques i jurídiques, així com amb habilitats de gestió en la implementació de projectes de gestió de la seguretat i la qualitat alimentària.

Sortides professionals

Responsables tècnics legals d'empreses agroalimentàries.
Responsables tècnics legals d'administracions públiques.
Responsables de consells reguladors de les denominacions d'origen i altres distintius de qualitat.
Certificadors de sistemes de qualitat i seguretat alimentària.
Auditors de sistemes de qualitat i seguretat alimentària.
Consultors en sistemes de qualitat i seguretat alimentària.
Assessors d'implantació de sistemes de gestió de la seguretat i qualitat alimentària a la indústria
Assessor legal en el sector agroalimentari.

Pràctiques

Els alumnes poden beneficiar-se de la possibilitat de pràctiques opcionals en conveni amb empreses de qualsevol sector, sempre que l'oferiment vingui de l'empresa, la feina que els hi ofereixin sigui relacionada amb el estudis que estan cursant i serveixi per adquirir pràctica com a complement de les classes.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Gestió Acadèmica

Telèfon: 935929710

Més informació

Vols rebre més informació?