Màsters i Diplomes de Formació Permanent Més de 400 màsters i diplomes per fer un pas endavant en la teva carrera professional. Tria futur, tria UAB.

Títols

Sol·licitud

El procés de sol·licitud del títol de màster propi o diplomatura de postgrau consta dels següents passos:

 1. Emplena i signa (manualment o amb signatura digital) la sol·licitud de títol. Cal que aportis còpia del teu document d'identitat o passaport (anvers i revers). Escaneja i entrega la documentació al següent correu electronic: ep.titols.certificats@uab.cat
 2. A l'Escola de Postgrau revisem el teu expedient. Per poder obtenir el títol cal que compleixis els següents requisits:
  • Tenir aprovat l’estudi amb l’acta de qualificacions tancada.
  • Haver abonat la totalitat de l’import de la matrícula.
  • Haver lliurat tota la documentació de matrícula requerida. En especial, s’ha d’haver entregat en paper la còpia del títol universitari amb la compulsa original. Quan el títol universitari s’hagi obtingut a l’estranger caldrà que estigui legalitzat i haurà d’estar acompanyat del certificat de notes amb compulsa original corresponent. Consulta les condicions per a la legalització dels documents.

 3. Tan aviat com revisem el teu expedient, contactarem amb tu per confirmar-te que estàs en disposició de sol·licitar el títol i, al mateix temps, facilitar-te la informació de com realitzar el pagament de les taxes associades (que seran les vigents en el moment de realitzar la sol·licitud a l'Escola de Postgrau i sempre que ja estiguis en disposició d'obtenir el títol).

  Les taxes vigents pel curs 2021-2022 són les següents:
  • Títol de Màster i duplicat: 211,47€
  • Diploma de Postgrau i duplicat: 191,00€
  • Certificat d'aprofitament: 70,00€
   (Si has estudiat una Diplomatura de Postgrau sense tenir estudis universitaris finalitzats podràs optar només a un certificat) 

 4. Hauràs de fer-nos arribar el comprovant de pagament a través del correu electrònic: ep.titols.certificats@uab.cat

 5. El temps d'emissió del certificat substitutori de les sol·licituds tramitades online serà de 7 a 15 dies laborables des del moment que haguem comprovat el pagament. En el cas de realitzar la tramitació presencialment, el resguard de tramitació del títol es lliurarà en el mateix moment. En qualsevol cas, el temps d'expedició del títol original serà d'uns sis mesos, aproximadament. El certificat substitutori té la mateixa validesa que el propi títol i serà l'únic document acreditatiu que tindràs durant el període d'expedició de l'original.


Quan el títol estigui imprès, se't notificarà per correu electrònic perquè el puguis recollir. El pots recollir personalment, demanant cita prèvia, aportant el teu DNI, o TIE o passaport, o bé hi pots enviar una persona autoritzada mitjançant un document d'autorització. En aquest segon cas, aquesta persona ha de presentar document d'autorització signat per tu i per la persona autoritzada (document que trobaràs al final d'aquesta pàgina: autorització de tràmits) aportant el seu DNI, o TIE o passaport i una fotocòpia del teu DNI, o TIE o passaport.