Màsters i Diplomes de Formació Permanent Més de 400 màsters i diplomes per fer un pas endavant en la teva carrera professional. Tria futur, tria UAB.

Autorització d'estada familiar

Autorització d'estada familiar

La UAB, a través de l'International Support Service, ofereix assessorament sobre el tràmit, que s'ha de dur a terme a la comissaria de la Policia Nacional corresponent a qualsevol localitat de la provincia on l'estudiant estigui empadronat.

Tots els documents s'han de presentar en llengua oficial (espanyol o català); si no és possible, s'acceptaran els originals degudament legalitzats (full 37) en altres idiomes que estiguin acompanyats d'una traducció jurada.

Documents que s'han de presentar:
1. Imprès oficial (full EX-17) (original + 1 còpia)
2. Fotocòpia del passaport
3. Fotocòpia del visat tipus D d'estudiant (obert)
4. Fotocòpia del segell d'entrada a la UE o bitllet d'avió (targeta d'embarcament)
5. Fotografies de mida carnet (3)
6. Certificat d'empadronament
7. Certificat de matrimoni i/o partida de naixement
8. Fotocòpia del resguard o autorització d'estada de la persona titular que dóna dret al règim de familiar d'estudiant (en el cas de reagrupació familiar)
9. Taxa 790 Codi 012: Opció "TIE que documenta la primera concesión de la autorización de residencia temporal, de estancia o para trabajadores transfronterizos."

La comissaria expedeix immediatament un resguard oficial de la targeta. La targeta d'autorització d'estada per estudis es rebrà entre un i dos mesos després. La seva validesa dependrà del període d'estudis o de la finalització del curs acadèmic.

Nota important: es disposa d'un màxim de 30 dies naturals per sol·licitar l'autorització d'estada per estudis des de la data d'entrada a la Unió Europea. A aquest efecte, és imprescindible conservar els bitllets de vol (targeta d'embarcament) o que s'obtingui el segell d'entrada a les duanes.