Màsters i Diplomes de Formació Permanent Més de 400 màsters i diplomes per fer un pas endavant en la teva carrera professional. Tria futur, tria UAB.

Màsters i diplomes de formació permanent en Veterinària

Màsters Inici Places Modalitat
Benestar Animal Feb 25 25 Presencial.
Clínica de Petits Animals (Barcelona) Nov 23 40 Semipresencial
Clínica de Petits Animals (Online) Nov 24 50 Online
Etologia d'Animals de Companyia (Online) Feb 25 48 Online
Laboratory Animal Science and Welfare Oct 24 45 Presencial.
Diplomes Inici Places Modalitat
Medicina d'Urgències i Cures Intensives en Petits Animals Nov 24 50 Online
Instrucció d'Unitats Canines de Treball Set 24 35 Presencial.