Màsters i Diplomes de Formació Permanent Més de 400 màsters i diplomes per fer un pas endavant en la teva carrera professional. Tria futur, tria UAB.

Màsters i diplomes de formació permanent en Veterinària

Màsters Inici Places Modalitat
Benestar Animal Set 22 35 Semipresencial
Clínica de Petits Animals (Barcelona) Oct 22 40 Semipresencial
Clínica de Petits Animals (Online) Oct 22 100 Online
Etologia d'Animals de Companyia (Online) Març 23 48 Online
Laboratory Animal Science and Welfare Oct 22 45 Presencial.
Diplomes Inici Places Modalitat
Cirurgia i Anestèsia de Petits Animals Set 22 300 Semipresencial
Medicina d'Emergències i Cures Intensives en Petits Animals Nov 22 50 Presencial.
Medicina d'Emergències i Cures Intensives en Petits Animals (Semipresencial) Nov 22 50 Semipresencial
Instrucció d'Unitats Canines de Treball Set 22 35 Presencial.