• Màster de Formació Permanent UAB
 • Codi de l'estudi: 4118/6
 • 6a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 10/11/2024
 • Final: 30/09/2025
 • Places: 50
 • Orientació: Professional
 • Preu: 5700 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online
27 Màster en Clínica de Petits Animals (Online) - Félix García Arnás
Des de la creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior un objectiu primordial de la Universitat és transmetre els seus coneixements al món professional. Aquest objectiu s'ha perseguit des de fa més de vint anys pel departament de Medicina i Cirurgia Animals de la Universitat Autònoma de Barcelona, quan vam començar amb els cursos d'oftalmologia per a seguir amb uns altres com les jornades d'anestèsia o de cirurgia que molts veterinaris han realitzat.

Analitzant les necessitats de formació dels veterinaris dedicats a la clínica de petits animals els volem oferir aquest màster avalat per l'experiència docent de més de vint professors, en la seva majoria del departament però sobretot pels 13.500 casos que atenem anualment els veterinaris que anem a impartir aquest màster.

Completar aquest estudi suposarà una millora de les condicions dels professionals ens totes les especialitats necessàries per exercir la clínica veterinària modificant la manera d'enfrontar-se a reptes clínics plantejats en la pràctica diària, millorant el funcionament de la clínica veterinària.

Sortides professionals

Veterinari/a dedicat/da a la clínica de petits animals.

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral.

Per a aquest estudi, són possibles les pràctiques no curriculars (optatives):

 • No curriculars
  Com a alumne matriculat a la UAB, disposes d’accés al portal de l'ocupació de la Universitat, el Servei d'Ocupabilitat mitjançant el qual pots participar en processos de selecció, tant per a estades de pràctiques no curriculars com per aconseguir un contracte de treball. En ambdós casos, cal que t’inscriguis a l’aplicació Nexus.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Medicina i Cirurgia Animal

Contacte

Félix Ángel García Arnas

Telèfon: 935811512

Rosa Isabel Ferrer Zapata

Informació addicional

https://masterclinicaveterinaria.uab.cat/master/index.php

Més informació

Vols rebre més informació?