• Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 4118/4
 • 4a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 01/10/2022
 • Final: 30/10/2023
 • Places: 100
 • Orientació: Professional
 • Preu: 5700 €
 • Preu especial 5130 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online
27 Màster en Clínica de Petits Animals (Online) - Félix García Arnás
Per matricular-se a la diplomatura, realitzar el pràcticum i obtenir el títol és requisit imprescindible haver superat prèviament els 4 cursos/módulos dels que consta l'estudi i que s'ofereixen de manera independent (veure apartat Pla d'estudis - Programes relacionats).

Des de la creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior un objectiu primordial de la Universitat és transmetre els seus coneixements al món professional. Aquest objectiu s'ha perseguit des de fa més de vint anys pel departament de Medicina i Cirurgia Animals de la Universitat Autònoma de Barcelona, quan vam començar amb els cursos d'oftalmologia per a seguir amb uns altres com les jornades d'anestèsia o de cirurgia que molts veterinaris han realitzat.

Analitzant les necessitats de formació dels veterinaris dedicats a la clínica de petits animals els volem oferir aquest màster avalat per l'experiència docent de més de vint professors, en la seva majoria del departament però sobretot pels 13.500 casos que atenem anualment els veterinaris que anem a impartir aquest màster.

Sortides professionals

Veterinari/a dedicat/da a la clínica de petits animals.

Pràctiques

Possibilitat de pràctiques en Clíniques Veterinàries opcionals

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Medicina i Cirurgia Animal

Centres col·laboradors

Hospital Clínic Veterinari UAB

Contacte

Rosa Isabel Ferrer Zapata

Telèfon: 935814134

Informació addicional

https://masterclinicaveterinariauab.com/index.php

Més informació

Vols rebre més informació?