• Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 2264/21
 • 21a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 90 ECTS
 • Inici: 01/10/2022
 • Final: 15/06/2025
 • Places: 45
 • Orientació: Professional
 • Preu: 17650 €
 • Preu especial 15003 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumnes amb beca d'institució externa (ICLAS, Laboratory animals) o membres de SECAL
  Preu especial 15885 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumnat espanyol o estranger de centres d'investigació
 • Idioma de docència: Anglès
 • Lloc: Facultat de Veterinària. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
El programa té com a objectiu proporcionar els coneixements necessaris en tots els àmbits de la ciència de l'animal de laboratori que permet l'excel·lència professional i l'especialització.

En concret, el programa està dissenyat per especialistes veterinaris o altres responsable in situ del benestar i cura dels animals, o amb funcions com a veterinari designat.

Cada mòdul / curs es pot realitzar de forma independent i alguns d'ells condueixen a l'obtenció de l'acreditació per altres funcions, com els procediments d'execució, projectes i procediments de disseny o avaluació de projectes. El curs està dissenyat per completar-se en tres anys i per ser totalment compatible amb una feina a temps complet. Els mòduls són intensius i s'executen dos cada any amb una durada d'entre 1 i 2 setmanes. D'aquesta manera, el curs pot acollir estudiants que visquin fora de Barcelona.

Si es completa la totalitat del programa, l'alumne rebrà una formació suficient per obtenir el reconeixement de totes les funcions del personal que es descriuen en la Directiva EU63 / 2010 i és el RD 53/2013 com ara la realització de procediments, disseny de projectes i avaluació de projectes. Consulteu els mòduls individuals per a més detalls.

Els cursos i programes que trobareu aquí estan tots reconeguts i acreditats per institucions europees, assegurant la qualitat i el respecte dels més alts estàndards ètics.

Sortides professionals

- Responsable de la instal·lació per a animals
- Assessor en benestar animal
- Responsable in situ del benestar dels animals d'experimentació
- Director dels estudis a les empreses farmacèutiques i de biotecnologia
- Veterinari designat
- Especialista en animals d'experimentació
- Membre dels comitès d'ètica i altres òrgans responsables de l'experimentació amb animals

Pràctiques

- Aquesta formació, que representen el 15 ECTS, es porta a terme en el propi lloc de treball de l'estudiant i és supervisat pels professors del curs. La formació es complementa amb estades en altres centres d'animals que compleixin els requisits de formació pràctica per al Màster.

- Cada estudiant ha de preparar una detallada descripció escrita del seu lloc de treball i les seves tasques a realitzar. Tutor de l'estudiant establirà un pla de monitorització i avaluació del treball de l'estudiant. Depenent de la quantitat de temps que l'estudiant és capaç de dedicar a tasques específiques, la varietat d'espècies allotjades en el seu centre i la diversitat de tasques, el coordinador del Màster poden assignar tasques addicionals per complementar la formació.

- Per assegurar que els estudiants tinguin experiència en totes les àrees del pla d'estudis principal, els estudiants han de completar un període de pràctiques en un centre animal diferent a la que ells treballen a centrar-se en les àrees en les que necessiten experiència.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia
Facultat de Veterinària

Centres col·laboradors

ICLAS (International Council for Laboratory Animal Science)
FELASA
SIAL (Serveis Integrats d’Animals de Laboratori)

Contacte

Patri Vergara Esteras

Telèfon: 935811848

Informació addicional

http://pagines.uab.cat/anilab/

Qualitat

Felasa - Qualitat Màster en Laboratory Animal Science and WelfareICLAS - Qualitat Màster en Laboratory Animal Science and WelfareLAL - Qualitat Màster en Laboratory Animal Science and Welfare

Més informació

Vols rebre més informació?