• Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 2264/21
 • 21a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 90 ECTS
 • Inici: 01/10/2022
 • Final: 15/06/2025
 • Places: 45
 • Orientació: Professional
 • Preu: 17650 €
 • Preu especial 15003 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumnes amb beca d'institució externa (ICLAS, Laboratory animals) o membres de SECAL
  Preu especial 15885 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumnat espanyol o estranger de centres d'investigació
 • Idioma de docència: Anglès
 • Lloc: Facultat de Veterinària. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
El programa té com a objectiu proporcionar els coneixements necessaris en tots els àmbits de la ciència de l'animal de laboratori que permet l'excel·lència professional i l'especialització.

En concret, el programa està dissenyat per especialistes veterinaris o altres responsable in situ del benestar i cura dels animals, o amb funcions com a veterinari designat.

Cada mòdul / curs es pot realitzar de forma independent i alguns d'ells condueixen a l'obtenció de l'acreditació per altres funcions, com els procediments d'execució, projectes i procediments de disseny o avaluació de projectes.

Si es completa la totalitat del programa, l'alumne rebrà una formació suficient per obtenir el reconeixement de totes les funcions del personal que es descriuen en la Directiva EU63 / 2010 i és el RD 53/2013.

Sortides professionals

- Responsable de la instal·lació per a animals
- Assessor en benestar animal
- Responsable in situ del benestar dels animals d'experimentació
- Director dels estudis a les empreses farmacèutiques i de biotecnologia
- Veterinari designat
- Especialista en animals d'experimentació
- Membre dels comitès d'ètica i altres òrgans responsables de l'experimentació amb animals

Pràctiques

- Aquesta formació, que representen el 15 ECTS, es porta a terme en el propi lloc de treball de l'estudiant i és supervisat pels professors del curs. La formació es complementa amb estades en altres centres d'animals que compleixin els requisits de formació pràctica per al Màster.

- Cada estudiant ha de preparar una detallada descripció escrita del seu lloc de treball i les seves tasques a realitzar. Tutor de l'estudiant establirà un pla de monitorització i avaluació del treball de l'estudiant. Depenent de la quantitat de temps que l'estudiant és capaç de dedicar a tasques específiques, la varietat d'espècies allotjades en el seu centre i la diversitat de tasques, el coordinador del Màster poden assignar tasques addicionals per complementar la formació.

- Per assegurar que els estudiants tinguin experiència en totes les àrees del pla d'estudis principal, els estudiants han de completar un període de pràctiques en un centre animal diferent a la que ells treballen a centrar-se en les àrees en les que necessiten experiència.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia
Facultat de Veterinària

Centres col·laboradors

Instituto de Investigaciones Biomédicas "Alberto Sols"
Centre Nacional de Biotecnologia - CSIC
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Institut de Investigació Biomèdica de Bellvitge
Vall d'Hebron Institut de Recerca
Centre Nacional de Investigaciones Oncologicas
Welcome Trust Sanger Institute
Hospital la Paz
Almirall
Universidad de Valencia
Universidad Miguel Hernández
Internacional Council for Laboratory Animal Science
Laboratory Animals Limited
FELASA
Centro de Investigación Principe Felipe
Universidad de la Plata
Parc Científic de Barcelona
Universidad Autonoma de Mexico

Contacte

Patrocinio Vergara Esteras

Telèfon: 935811848

Informació addicional

http://pagines.uab.cat/anilab/

Més informació

Vols rebre més informació?