• Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 2973/9
 • 9a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 65 ECTS
 • Inici: 14/09/2020
 • Final: 14/09/2022
 • Places: 58
 • Orientació: Professional
 • Preu: 4615 ¤
 • Preu especial 4154 ¤
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium
 • Idioma de docència: Castellà (90%), Anglès (8%), Altres (2%)
 • Lloc: Unitat Docent de l'Hospital del Mar, Barcelona i altres centres
El Màster en Salut Internacional és un projecte formatiu de títol propi que, malgrat sigui la 6ena edició, suposa la continuació natural del Màster en Salut Internacional i Medicina Tropical que fa més de 30 anys es va iniciar i amb diversos formats i metodologies, arriba fins avui. Aquest Màster s'ha adaptat a les innovacions metodològiques i de continguts per formar a professionals amb titulació en àrees de la salut i de la vida (medicina, biologia, farmàcia, veterinària, infermeria, nutrició, fisiologia, odontologia, etc.) que necessiten una formació especialitzada i pràctica i que els hi permeti continuar amb el seva activitat professional a l'hora, els quals volen dedicar-se o orientar-se professionalment a la Cooperació internacional i l'acció humanitària, treballant amb ONG, Institucions i organismes internacionals de cooperació al desenvolupament en salut i centres de salut internacional en la identificació, tractament i control de les malalties amb més prevalença a la geografia tropical i d'aquelles confinades als països de baixa renda i de l'anomenat 'quart món'.

La metodologia formativa es semipresencial i pretén ser dinàmica, pràctica i innovadora, amb un 55% del període lectiu On-line (Campus Virtual, Moodle, Polimèdia, wiki, etc.) i un 45% presencial i pràctic. Aquesta última etapa formativa es compon d'un període d'aprenentatge orientador i amb aplicació pràctica a classe i, una vegada superada aquesta part, els alumnes han de fer una estada de dos mesos (aprox. 225 hores) a un projecte, organisme o institució de cooperació, a un hospital del sistema sanitari d'un país de baixa renda o a un centre de salut internacional i atenció al viatger d'Espanya. Per obtenir la titulació, els alumnes han de presentar una memòria o tesina sobre la seva estada de pràctiques tutoritzades i defensar-la davant d'una comissió avaluadora.

El caràcter professionalitzador fa que el desenvolupament del Màster estigui dividit en quatreparts (dues lectives i dues pràctiques). La part lectiva, s'inicia amb una setmana presencial inaugural, on s'introdueix als alumnes en les metodologies d'estudi, els recursos i activitats que hauran de fer servir al llarg del curs i on cada responsable presenta i introdueix l'apartat docent de la seva assignatura. A partir d'aquestes sessions, comença el període online, que es compon d'un core course (assignatures bàsiques), de 500 hores (20 ECTS) i un apartat superior (assignatures avançades), de 300 hores (12 ECTS). De les parts pràctiques, la primera és l'apartat presencial (450 hores, 18 ECTS). A partir d'aquest moment els alumnes han de fer la seva estada de pràctiques (225 hores, 9 ECTS) i presentar i defensar la seva memòria o tesina (6 ECTS)

L'orientació integrada i social d'aquesta formació té una vinculació directa amb una realitat internacional on la cooperació en salut ha de servir per enfortir els sistemes de salut dels països en vies de desenvolupament mitjançant la creació d’estructures àgils i eficaces, i no només la lluita contra malalties o programes verticals específics. La demanda d’experts amb una formació adient per part de les ONG i institucions de Cooperació internacional així ho reflecteix, tant al projectes d'ajut i cooperació humanitària i els centres i xarxa sanitària d’aquests països, com als serveis i organismes de salut internacional dels països desenvolupats. Per aquesta raó es proposa aquesta formació específica per donar resposta a aquesta demanda professional.

Sortides professionals

-Organitzacions i institucions de la Salut i la Cooperació Internacional.
-Organismes de Salut Internacional.
-Sistemes de salut pública i comunitària de països de rendes mitjanes o baixes i en crisi.
-Entitats i organitzacions públiques i privades dins de l'àmbit de la salut i l'atenció sanitària.
-Serveis i institucions públiques i privades que treballin en atenció a la immigració, viatgers i vacunació internacional.

Pràctiques

Els alumnes del Màster han de realitzar una estança de pràctiques curriculars tutoritzades (9 ECTS, 2 mesos aproximadament) en projectes de cooperació en salut, centres de salut de països de baixa renda, institucions relacionades amb la salut pública en aquests contextos i organismes de salut internacional. Aquesta estança de pràctiques s'ha de fer amb el 80% de la part lectiva superada.

Els projectes i centres amb els quals tenim acord per aquesta activitat formativa són més de 40 organitzacions i llocs on els alumnes poden escollir la seva estada en funció de l'idioma, activitats o disponibilitat. Geogràficament se situen a sud est asiàtic, molts països africans, nord, Sahel, centre i sud Àfrica; Llatinoamèrica, organitzacions no governamentals (ONG) i centres i institucions espanyoles i catalanes vinculades a la salut internacional.

Els objectius d'aquesta activitat són dos:

1. Exercici formatiu en situacions reals, amb la finalitat de comprendre i transformar les competències apreses al Màster mitjançant l'experiència pràctica, així com fomentar i desenvolupar els seus valors i compromís social (valors i actituds). Els estudiants aporten els seus coneixements i capacitació i extreuen experiència a través de l'esforç i la voluntat de participació, durant aquest període de temps, intentant pels limitats mitjans a l’abast aportar alguna millora al projecte o en l'entorn de la salut.

2. Identificar un problema de salut durant l'estança de pràctiques. Els estudiants ha de tenir una mirada crítica, en l'observació e l’entorn, per tal de poder fer un diagnòstic de salut amb la intenció d'identificar un problema de salut o amb repercussions amb la salut de la comunitat. El propòsit final d'aquest procés és que els estudiants puguin replantejar els coneixements i experiències apreses al Màster, que puguin plantejar hipòtesis, per validar-les o refutar-les, que siguin capaços de donar resposta amb pertinència i eficiència a problemes reals que identifiquin en la seva pràctica professional en aquests contextos i que puguin recollir les dades suficients sobre el problema de salut i plantejar una estratègia per donar-li una solució. Aquest material serà la base per l'elaboració del treball final de Màster. Aquest treball hauria de ser útil al centre o projecte on s'han fet les pràctiques.

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública

Contacte

Pau Aragonés Correderas

Telèfon: 933160413

Web del programa

http://medicinatropical.uab.es

Vols rebre més informació?