Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

 • Màster de Formació Permanent UAB
 • Codi de l'estudi: 2854/12
 • 12a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 12/09/2023
 • Final: 11/09/2024
 • Places: 47
 • Orientació: Professional
 • Preu: 3960 €
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Unitat Docent Vall d'Hebron. Facultat de Medicina, Barcelona
Les ciències de la salut experimenten una constant evolució. Aquesta evolució és possible gràcies als avenços tecnològics, a la contínua actualització dels professionals i a la seva actitud investigadora, elements que al confluir configuren els pilars sobre els que es sustenta la continuada progressió de les ciències de la salut.

El màster en Cures Intensives Infermeres Neonatals i Pediàtriques vol ser una eina a través de la qual els professionals d'infermeria continuïn aprofundint en el desenvolupament de les competències professionals, per aconseguir el nivell d'expertesa que els permeti donar la resposta professional que la societat els ha confiat.

Per aconseguir els seus objectius, aquest màster, necessita el compromís i la implicació dels professionals d'infermeria de les unitats assistencials de vigilància intensiva pediàtrica i neonatal. Són aquests professionals els que amb la continuada formació i la pràctica professional que diàriament desenvolupen han aconseguit el nivell d'expertesa necessària que els permet donar resposta a les necessitats acadèmiques del col·lectiu professional.

Sortides professionals

Professionals d'infermeria que treballen o volen treballar en unitats de:

- Cures intensives pediàtriques.
- Cures intensives neonatals.
- Serveis d'emergències mèdiques.
- Urgències pediàtriques.

Pràctiques

Pràctiques curriculars.

Es realitzarà un període de pràctiques clíniques de 150 hores distribuïdes entre les Unitats de Cures Intensives Pediàtriques i de Cures Intensives Neonatals de l'Hospital Vall d'Hebron.

Cada alumne realitzarà aproximadament 6 setmanes de pràctiques (3 setmanes a la UCI pediàtrica i 3 setmanes més a la UCI neonatal).

Les pràctiques són obligatòries per a tots els alumnes, no obstant podran ser convalidades en part o en la seva totalitat si s'acrediten un mínim de 12 mesos de desenvolupament professional en una unitat de cures intensives neonatal i/o pediàtrica d'un hospital de tercer nivell, respectivament.

En cas d'absència justificada es negociarà la recuperació de les hores amb la coordinació del programa.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament d'Infermeria

Contacte

Pedro Manuel González Hernández

Més informació

Vols rebre més informació?