• Diploma d'Especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4305/5
 • 5a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 23/09/2024
 • Final: 31/07/2025
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 3430 €
 • Preu especial 3087 €
  Col·lectiu d'aplicació: Personal del Taulí i Persones acreditades per Bioinformàtics Barcelona (BIB)
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: On line
Estem vivim una revolució tant profunda que possiblement superarà a la invenció del motor de vapor, el tren, l'electricitat o la producció en massa en la magnitud dels canvis que portarà. Aquesta transició de la Quarta Era Industrial a la Cinquena Era Industrial gravita entorn a la intel.ligència artificial (IA), la robòtica i el Big data, preconitza una profunda revolució que ja és visible en la forma que vivim i treballem, potser inclús en la forma en que ens veiem a nosaltres mateixos com a humans. En la indústria 5.0 tindrem un gran desenvolupament de la intel.ligència artificial, que ajudarà a assolir els objectius d'una Societat centrada en les persones, resilient i sostenible, on l'ètica ha d'estar al centre d'aquesta cinquena revolució industrial .
Aquesta revolució també afectarà a la medicina la qual està, en certa forma, en un moment de crisis. Com a professió, tot i els extraordinaris avenços en aquest àmbit en les últimes quatre dècades, freqüentment es veuen diagnòstics imprecisos o poc detallats o proves i tractaments innecessaris que eleven els costos dels sistemes públics de salut. La tecnologia actual i eines basades en intel.ligència artificial i les dades massives (Big Data) poden ajudar en gran mesura a fer front a aquests problemes.
El potencial que proporciona l'aprofitament de grans quantitats de dades és molt atractiu, ja que junt a la capacitat d'extracció de coneixement i d'aprendre a través d'intel.ligència artificial i aprenentatge profund, es pot aconseguir una gran precisió en la diagnosi i prognosi. Amb aquestes eines tecnològiques i d'ajuda a la presa de decisions, els clínics podrien centrar-se més en l'atenció als pacients que és potser un dels grans problemes de la medicina actual.
Així mateix, amb el desenvolupament dels sistemes basats en Large Language Model (LLM), s'incrementa el potencial per transformar l'atenció mèdica i millorar els sistemes de suport a la decisió clínica amb unincrement dela precisió dels models de diagnòstics, en la evolució de les malalties o també en els resultats del tractament i, sobretot generant noves perspectives en l'abordatge de casos complexos o dels quals no existeix experiència prèvia per part del clínic.
No obstant això, aquesta nova tecnologia i eines, encara porten clínic. No obstant això, aquesta nova tecnologia i eines, encara porten associats importants reptes a investigar i treballar, com son les qüestions ètiques i les relacionades amb el desenvolupament de situacions de credibilitat en les respostes conegudes com al.lucinacions. Si bé tot això té un gran potencial, encara es troba en fase d'optimització, i es requereix un coneixement més ampli sobre el seu funcionament, un pensament crític i una estreta col·laboració interdisciplinària entre clínics i enginyers.
Per altre banda, la medicina personalitzada ha creat un nou paradigma on pocs metges tenen la formació adient i els professionals implicats en l'entorn sanitari necessiten, en primer lloc, el coneixem necessari per a fer front a un canvi molt important en la forma de fer medicina. En segon lloc, aquest professionals, necessiten els coneixement específics que els permetrà abordar la generació i desenvolupament de coneixement relacionat amb les tecnologies implicades en aquest nou paradigma i que els habiliti per desenvolupar un treball en equips multidisciplinars entre clínics i enginyers.

Sortides professionals

Entre les sortides professionals més destaques es poden considerar:
-Participació en grups multidisciplinaris de treball per aplicar metodologies basades de dades massives i IA a estudis i projectes en l'àmbit de salut.
-Treballar específicament en grups de recerca en el àmbit de salut on les dades massives i la IA puguin aportar valor o bé com eina d'ajuda a la presa de decisions o com element diferenciador l'atenció i/o medicina personalitzada.
-Millorar en les habilitats per a poder accedir a finançament per al projectes de recerca en salut que requereixen anàlisi de dades.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Institut Universitari Fundació Parc Taulí
Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius

Centres col·laboradors

Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Departament de Microelectrònica i de Sistemes Electrònics
Departament de Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes
Departament de Ciències de la Computació

Contacte

Secretaria técnica (efreixa@tauli.cat)

Telèfon: 937458238

Informació addicional

https://www.tauli.cat/en/institut/docencia/postgrau/inteligencia-artificial-en-salud/

Més informació

Vols rebre més informació?