• Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 1822/15
 • 15a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 26/09/2022
 • Final: 30/05/2023
 • Places: 35
 • Orientació: Professional
 • Preu: 4200 €
 • Preu especial 3780 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium+
 • Idioma de docència: Català (75%), Castellà (25%)
 • Lloc: E.U. d'Infermeria de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau, C. Sant Antoni M. Claret, 167 (Barcelona)
La cirurgia esdevé un component essencial en l'assistència sanitària. Sovint el tractament quirúrgic és l'únic que pot mitigar discapacitats i reduir el risc per afeccions comuns.

En aquest context, la infermera, dintre de l'equip quirúrgic, juga un paper fonamental en la contribució a l'èxit de la cirurgia i per tant a la recuperació del pacient. Però per a què la infermera pugui dur aquest paper necessita d'una formació concreta, planificada, adaptada als nous temps que doni al professional les competències especifiques per tal de tenir cura del malalt quirúrgic en el seu procés perioperatori amb criteris de qualitat i seguretat.

La infermera en l'àmbit quirúrgic porta cent anys documentats al costat del malalt acompanyant-lo i proporcionant-li cures. El seu paper evidentment ha anat evolucionant, adquirint cos de forma paral·lela a l'evolució de la professió infermera i de la cirurgia.

Assolim la definició de l'AORN de la Infermera Perioperatòria com aquella infermera que acompanya al malalt quirúrgic al llarg de tot el procés perioperatori (preoperatori, transoperatori i postoperatori) d'una intervenció quirúrgica o un procés invasiu amb l'objectiu fonamental centrat en la seguretat del malalt quirúrgic amb quatre dominis:
- L'habilitat en la creació i manteniment d'un entorn físic segur
- L'habilitat en la creació i manteniment de la seguretat fisiològica
- L'habilitat en l'aprenenatge del maneig del procés quirúrgic per part del malalt i la seva família
- L'habilitat en el manteniment dels dret i valors del malalt quirúrgic com a individu.

Tots els coneixements teòrics i pràctics s'estructuren al voltant d'aquests quatre eixos fonamentals i essencials per a l'execució amb responsabilitat dels rols i funcions infermeres en l'ambit perioperatori.

Sortides professionals

- Formar part d'equips quirúrgics, per a intervencions quirúrgiques o altres procediments invasius
- Liderar consultes d'infermeria que ofereixen cures integrals als malalts quirúrgics
- Servei esterilització
- Unitats d'ingrés i recuperació de l'anestèsia de malalt amb ingrés hospitalari o CMA

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Contacte

Beatriz Campillo Zaragoza

Telèfon: 935537833

Informació addicional

http://eui.santpau.cat

Més informació

Vols rebre més informació?