Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

 • Màster de Formació Permanent UAB
 • Codi de l'estudi: 2217/14
 • 14a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 18/09/2023
 • Final: 17/06/2024
 • Places: 35
 • Orientació: Professional
 • Preu: 3800 €
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital de Sant Pau, Barcelona
Les malalties no transmissibles, registren el 48% de la mortalitat a nivell mundial, essent-ne les malalties cardiovasculars el principal factor. Segons dades de l'OMS es calcula que l’any 2012 van morir, per patologies cardiovasculars, 17,5 milions de persones; això representa un 31% de totes les morts registrades en el món: 7,4 milions van ser per cardiopatia coronària i 6,7 milions per accident vascular cerebral. Si no es corregeix la tendència, es calcula que en el 2030 morin 55 milions de persones per malalties no transmissibles de les quals la patologia cardiovascular continuarà essent la principal causa de mort.

De igual manera, a Catalunya les malalties de l'aparell circulatori constitueixen la primera causa de mort en totes les regions sanitàries, amb una taxa global bruta de 241,2 defuncions per 100.000 habitants, i han constituït el 27,9% de totes les morts (el 30,3% en les dones i el 25,5% en els homes). La mortalitat per malaltia cardiovascular augmenta amb l'edat i és la primera a partir dels 74 anys en les dones i dels 84 anys en els homes.

D'altra banda, el Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 estableix com a objectius de salut i reducció de desigualtats en l'horitzó 2020, reduir en un 20% la taxa de mortalitat per malalties de l'aparell circulatori i reduir en un 15% la taxa de mortalitat per malalties isquèmiques del cor.

Els coneixements científics demostren que les malalties cardiovasculars es poden reduir si s'estableixen mesures preventives i curatives. Mesures fonamentades en la millor evidencia disponible, que han de ser aplicades des del coneixement i del saber fer dels professionals sanitaris, tant per a l'aplicació de les mateixes com per a l'empoderament de les persones i les comunitats.

L'Escola Universitària d’Infermeria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, a través de la Universitat Autònoma de Barcelona ve oferint el postgrau en Atenció d'Infermeria a persones amb problemes cardíacsdesde fa més de 21 anys, i des del 2009, en el context de transformació de l'EEES, com a Màster en Atenció d'Infermeria a persones amb problemes cardíacs la qual cosa ens dóna una tradició i una expertesa en l'àmbit de la formació específica de professionals en les cures al malalt cardíac.

Presentem la proposta del nou Màster en Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars, que reestructura i actualitza els continguts del màster ofertat anteriorment. La nova proposta del Màster en Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars és un repte que agafem amb responsabilitat i respecte, a on es potencien aspectes relacionat amb l'excel·lència i eficiència assistencial en la medicina avançada en cardiologia.

Pretén contribuir a donar resposta en les noves demandes de salut específiques en les malalties cardiovasculars de la nostra societat i a les necessitats formatives dins de l'àmbit de la infermeria cardiològica.

Sortides professionals

La integració de les competències generals i específiques, capaciten l'estudiant per:

- Formar part d'equips del servei de cardiologia.

- Liderar consultes d’infermeria que ofereixen cures integrals centrades als malalts amb problemes cardíacs i a les seves famílies (educació en hàbits saludables i en la gestió de la malaltia, manipulació i cura de ferides, administració i gestió del règim terapèutic, control dels signes vitals i manifestacions d’alerta, seguiment i acompanyament del procés patològic).

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Contacte

Maria Teresa Ricart Basagaña

Telèfon: 935537833

Informació addicional

http://eui.santpau.cat

Més informació

Vols rebre més informació?