• Màster de Formació Permanent UAB
 • Codi de l'estudi: 2705/14
 • 14a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 16/09/2024
 • Final: 09/06/2025
 • Places: 35
 • Orientació: Professional
 • Preu: 3800 €
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: E.U. d'Infermeria de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)
La infància és una etapa especialment vulnerable i determinant en l'adquisició d'hàbits saludables que condicionen, en bona part, l'estat de salut en l'etapa adulta. Un entorn familiar i social saludable i una atenció sanitària adient afavoreixen el desenvolupament de les capacitats físiques, emocionals i intel•lectuals del infant i l'adolescent.

L'atenció a la salut infantil ha experimentat una milloria evident en les darreres dècades com a conseqüència, entre altres factors, dels avenços tecnològics, de l'eficàcia en els tractaments i qualitat de les cures, de les activitats vinculades amb la promoció de la salut i la prevenció de les malalties així com per la millora de la situació socioeconòmica en els països desenvolupats. Totes aquestes circumstàncies han influït en la reducció progressiva de la mortalitat infantil i perinatal provocant com assenyala el 'Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescència 2006-2009', un canvi accelerat en els patrons de morbiditat i en els motius de consulta.

L'Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, a través de la Universitat Autònoma de Barcelona vol oferir un màster que capaciti al professional d'infermeria per donar una resposta adequada a la necessitat de personalitzar les cures al nen i a la família i la seva coordinació entre els diferents nivells assistencials. Pretén donar un enfocament humanístic que parteixi dels coneixements dels significats que els pares i nens donen a les seves vivències de salut, només així podran comprendre'ls en el seu marc de referència i utilitzar estratègies de suport adequades.

Per a les persones que col•laborem en aquest projecte de màster és una oportunitat per assumir la responsabilitat i el respecte que ens mereix el poder donar a la societat resposta a les seves necessitats dintre de l'àmbit de la infermeria pediàtrica, en relació a la promoció de la salut, prevenció de la malaltia, detecció precoç, diagnòstic i tractament dels problemes de salut i així aconseguir un bon inici a la vida i un millor pronòstic de salut.

Sortides professionals

- Formar part d'equips del servei de pediatria: unitats d'hospitalització, hospitals de dia, consultes externes...
- Liderar l'atenció d'infermeria com persona clau en l'atenció al nen i a l'adolescent (atenció primària, secundària, terciària).
- Gestionar la continuïtat assistencial al llarg de tot el traçat dels problemes de salut.
- Gestionar i liderar programes educatius en tot l'àmbit de la pediatria.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Contacte

Antonio Torres Quintana

Telèfon: 935537833

Informació addicional

http://eui.santpau.cat

Més informació

Vols rebre més informació?