• UABDivulga

Els gustos gastronòmics de les rates

Existeixen diferents tipus de memòria, els quals requereixen de diferents àrees cerebrals.  Un tipus de memòria és l'anomenada memòria declarativa que, en humans, es caracteritza per ser relacional, flexible, conscient i dependre del sistema hipocampal. Als...

Transmissió social de preferència alimentària