• UABDivulga

La química dels nostres fàrmacs

Les estructures anomenades en química lligands híbrids són aquelles que estan formades per dos o més àtoms del tipus donador (com el nitrogen, l'oxigen, el sofre, el fòsfor, etc) que es combinen (es lliguen) amb els metalls. Un d'aquests lligands híbrids és l'N-pirazole que trobem en alguns productes...

Nous avenços contra les infeccions nosocomials

Les infeccions nosocomials són les adquirides durant l'estada en un centre hospitalari. Són causants de mortalitat i s'estima que, en centres catalans, suposen una prolongació d'entre 7 i 10 dies de l'estada hospitalària, amb uns costos addicionals superiors als 2.000 euros per...

Pneumonia UCI

La persistència de la tuberculosi bovina

La tuberculosi bovina és una malaltia crònica que afecta les vaques, però que també pot afectar els humans. Les campanyes de control d'aquesta malaltia que s'han estat duent a terme des de 1956 no han aconseguit eradicar-la i han quedat estancades en un romanent d'aproximadament un 1%....

Tuberculosi Bovina

Genosensors, els sensors fets amb DNA

La demanda creixent de mètodes d'anàlisi ràpids, senzills, econòmics i transportables ha incentivat la recerca en el camp dels sensors de DNA o genosensors i el grup de Sensors i Biosensors de la UAB fa temps que hi treballa. L'aplicació de la nanotecnologia a aquest tipus de biosensors ha...

Sensors DNA

Reunió de dones europees en Matemàtiques

El Centre de Recerca Matemàtica de la UAB (CRM) ha acollit la 15a reunió general de dones europees en Matemàtiques (European Women in Mathematics EWM), amb el suport de la Foundation Compositio Mathematica i el Ministerio de Educación. Aquestes conferències s'organitzen biennalment des de...