• UABDivulga

La hiperresistència del norovirus

Sent una de les malalties més comunes entre la població, la gastroenteritis aguda (GEA) es relaciona habitualment amb els norovirus. Un grup de virus que pot afectar l'estómac i els intestins, i fàcilment transmissibles en espais tancats o per contacte personal, el que...

Els norovirus no presentaren un patró estacional clar

Residus més biodegradables

El tractament de residus sòlids orgànics per obtenir compost -esmena orgànica estable i aplicable al sòl- és un procés d'àmplia aplicació, però complex. Aconseguir que un residu sigui compostat amb èxit, dependrà de que aquest tingui certes...

Residus orgànics de dificultosa biodegradabilitat

El secret de la matemática artesanal

Des del Departament de Didàctica de les Matemàtiques i Ciències Experimentals ens descobreixen les Etnomatemàtiques, una disciplina centrada en la recerca de coneixements matemàtics en pràctiques artesanals. Tota una metodologia d'anàlisi que revela...

Artesans Toraja

Si la musaranya mor, vigila!

Fa uns 3 milions d'anys, les musaranyes del gènere Deinsdorfia  van arribar a la Península Ibèrica. Mentres a Europa ja vivien tot just es va inicià el Pliocè –fa 5,3 milions d'anys-, no atravessaren la frontera fins l'arribada d'una primera glaciació que va...

Jaciment d'Almenara-Casablanca 4 (Castelló)