• UABDivulga

Un pas endavant en l'estudi de la EEB

Les causes que provoquen la Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) resten encara desconegudes pels investigadors. Es creu, però, que la proteïna priònica resistent (PrPres) n'és la principal causant. Un estudi recent realitzat per investigadors del Centre de Recerca en...

Encefalopatia Espongiforme Bovina