• UABDivulga

Buscant pistes per pronosticar els tumors

El càncer de bufeta urinària és el quart tumor més freqüent en l'home i el vuitè en la dona. Buscant maneres de pronosticar-lo, s'ha observat que un tipus de tumor, el que anomenem carcinoma urotelial de pròstata, podria implicar un pitjor...

Anatomia del aparell génito-urinari masculí.