• UABDivulga

Sintaxi i naturalesa del partitiu

La present tesi doctoral és un estudi de la sintaxi dels partitius (p. ex. dos d'aquells llibres, molts dels meus amics). L'objectiu principal és caracteritzar aquest tipus de nominals i aportar una anàlisi que n'expliqui les propietats específiques...

Sintaxi del partitiu