• UABDivulga

Foraminífers per datar sediments

Des del grup de Micropaleontologia de la Universitat Autònoma de Barcelona s’ha dut a terme un estudi acurat sobre l’arquitectura de la closca d’un important grup de macroforaminífers (organismes unicel·lulars) del cretaci superior. Els resultats han aportat informació valuosa sobre...

Foraminifers