• UABDivulga
01/2012

Hamburg reuneix 22 joves de països europeus per realitzar un estudi sobre sostenibilitat

Un estudi d'abast europeu analitza les prioritats de les noves generacions en matèria de desenvolupament sostenible de les ciutats. És l'estudi titulat "Green Capital of Tomorrow - The Next Generation's Perspective" i dirigit pel professor Dr. Werner Beba de la Universitat d'Hamburg de Ciències Aplicades (HAW-Hamburg). El resultat ha estat un memoràndum de deu punts amb les idees més importants a tenir en compte de cara al futur de les grans ciutats. Els representants de l'estat espanyol han estat dos estudiants de la UAB, Quim Muntané i Lídia Vendrell.

En el marc dels projectes realitzats a la ciutat alemanya d'Hamburg en commemoració de la seva elecció com a Capital Verda Europea 2011, s'ha impulsat aquest estudi amb la voluntat de prendre el pols a estudiants de 18 a 30 anys (la "generació del demà") i veure quins objectius fixarien pel que fa a la gestió sostenible de les grans ciutats europees. Basant-se en una enquesta distribuïda a més de 1100 estudiants de 10 països de la Unió Europea, s'ha fet una anàlisi de com es perceben diversos temes de gran importància en la gestió dels nuclis urbans (mobilitat i transport, consum energètic, preservació dels recursos, educació, desenvolupament urbà, atribució de responsabilitats, justícia social i comunicació de la informació).


Els estudiants van assisitir a diverses conferències durant la trobada a Hamburg.

Una comissió de 22 estudiants d'arreu d'Europa (entre els quals els dos de la UAB) ha estat encarregada de realitzar les enquestes als respectius territoris. Els països participants han estat: Dinamarca (Copenhaguen), Noruega (Oslo), Suïssa (Zurich), Polònia (Varsòvia), Àustria (Viena), Espanya (Barcelona), França (París), Bèlgica (Brussel·les), Alemanya (Hamburg) i Suècia. Finalitzada la recollida de dades, s'han runit a la ciutat d'Hamburg on han assistit a diverses conferències, a una taula rodona i han treballat conjuntament per fer el buidatge de l'estudi, interpretar-ne els resultats i elaborar-ne un memoràndum final.


Els estudiants van treballar conjuntament les dades obtingudes als seus respectius països.

Un dels resultats més interessants de l'estudi és que la millora dels sistemes educatius apareix per als enquestats com a prioritat número 1 de cara al futur, per davant d'altres reptes com la crisi econòmica o la millora de la sanitat i altres serveis socials. Queda palesa la necessitat d'incorporar continguts sobre sostenibilitat a tots els nivells educatius, des de l'escolarització elemental fins a la universitat. És destacable també la unanimitat dels estudiants en aquest criteri, independentment de l'estat del sistema educatiu dels seus respectius països.

Segons la generació del futur, la responsabilitat de fer front als reptes ambientals que planteja el futur de les ciutats ha de ser compartida per tots els organismes i col·lectius: des dels governs europeus i nacionals fins als ciutadans individuals, passant per les administracions locals, els mitjans de comunicació, les ONGs i la comunitat empresarial. Cal emprendre alhora accions individuals i col·lectives, tot seguint la premissa de "pensa globalment, actua localment".

Una tercera conclusió de l'estudi és que s'han de definir objectius i estratègies molt concretes, que siguin fàcilment comprensibles i avaluables. La difusió d'aquestes línies d'actuació hauria d'arribar a una societat que actualment no es considera prou ben informada, per tal de dotar a tots els ciutadans dels coneixements necessaris per saber com i per què han d'implicar-se.

L'experiència per als propis estudiants també ha estat molt enriquidora. Participar en projectes d'àmbit internacional és una bona oportunitat per aprendre i veure coses noves més enllà de la pròpia universitat. Segons comenten la Lídia i el Quim, estudiants del grau en Ciències Ambientals de la UAB, l'experiència ha estat especialment interessant per tractar-se d'un estudi d'àmbit europeu: "El fet que els estudiants vinguessin d'altres països i de disciplines molt diverses (arquitectura, gestió d'empreses, enginyeries, etc.) va fer que cadascú pogués aportar una visió diferent dels temes que discutíem." Els dos estudiants catalans recomanen a tothom aprofitar oportunitats com aquesta, tant pel seu interès acadèmic com per les noves amistats i bones experiències que proporcionen.

Quim Muntané i Lídia Vendrell
Facultat de Ciències de la UAB

Referències

Memoràndum complet

 
View low-bandwidth version