• UABDivulga

Un pas endavant en l'estudi de la EEB

Les causes que provoquen la Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) resten encara desconegudes pels investigadors. Es creu, però, que la proteïna priònica resistent (PrPres) n'és la principal causant. Un estudi recent realitzat per investigadors del Centre de Recerca en...

Encefalopatia Espongiforme Bovina

Nou marcador per detectar el VIH

Investigadors de l'Institut de Biotecnologia i de Biomedicina de la UAB han aconseguit desenvolupar una nova proteïna, denominada NF795gpC, que actua com un sensor quan entra en contacte amb el sèrum d'un pacient infectat pel VIH (Virus d'Immunodeficiència Humana) i permet...

Nou marcador per detectar la SIDA