• UABDivulga

El catèter no té la culpa

Investigadors de la UAB demostren que la retirada primerenca del catèter venós central no millora les condicions dels pacients afectats de candidèmia. La retirada precoç del CVC és un pràctica recomanada en les guies terapèutiques, encara que l'avantatge terapèutic...

Candida albicans

Optimitzant el compostatge

El compostatge s'està establint com una de les alternatives més netes per gestionar els nostres residus. No obstant això, a escala industrial, el compostatge també té els seus inconvenients, com la producció d’amoníac. Nous mètodes de mesura dels elements...

Compost

Llet de cabra verge

Fa anys que l'enginyeria ramadera indueix la lactaci� mitjan�ant injecci� directa d'estrogen i progesterona. Un nou avan� podria millorar, en un futur, l'efectivitat d'aquest tractament en cabres lleteres gr�cies a la reserpina, un agent inductor de la prolactina.

Braguers de una cabra avans y després del tractament amb hormones

Les petites diferències en fonètica

Les petites diferències en la pronunciació de paraules i els seus efectes d'un ús freqüent han de formar part de la seva representació lèxica. La investigadora d'aquest article revisa dades experimentals basades en models fonològics i d'accés...

Gràfic. Foto Flickr