• UABDivulga
07/2008

Trobades al Carib noves espècies de tricomicets Asellaria amb espores de reprodució sexual

Asellaria dactylopus
Investigadors de la UAB i de la Universitat de Puerto Rico han descobert, a Puerto Rico i a República Dominicana, dos nous tipus de tricomicets Asellaria, uns fongs que viuen en el tub digestiu de diversos artròpodes, amb espores de reproducció sexual. La descoberta aporta noves dades evolutives per a la redefinició del gènere Asellaria i l'establiment d'afinitats amb altres grups de fongs pròxims.

Els tricomicets constitueixen un grup heterogeni d'organismes microscòpics, incloent fongs filamentosos i protozous, que viuen en simbiosi al tracte digestiu de diversos artròpodes, com ara larves d'insectes aquàtics, crustacis dulciaqüícoles i marins, alguns en escarabats, en isòpodes, etc. És un grup d'organismes molt poc conegut arreu, i són molt pocs els investigadors que es dediquen al seu estudi. A Europa, podem dir que només un reduït grup de dos persones ubicades a la UAB. Això fa que a la major part de països europeus no es sàpiga ni que existeixen aquests simbionts en els seus ecosistemes dulciaqüícoles.


Aquesta recerca es va desenvolupar en el si d'un projecte per a l'estudi de la diversitat de tricomicets en l'arc del Carib. Per trobar dades noves sobre els tricomicets, no cal anar al Carib (de fet se n'han trobat més sense sortir de Catalunya), però el fet de tractar-se d'ambients insulars aporta un component nou d'interès biogeogràfic, és a dir, es pot obtenir molta informació relacionada amb els seus processos de dispersió i també evolutius. D'altra banda, hi ha menys informació d'aquests organismes en àrees tropicals que temperades. De la República Dominicana, no hi havia cap referència en relació amb aquests organismes.


L'anàlisi de les mostres recollides en aquesta recerca, tant a la República Dominicana com a Puerto Rico, van permetre descobrir un parell d'espècies noves dels grup de les Asel·larials, uns fongs tricomicets molt curiosos, ramificats, poc coneguts, dels quals no es tenia notícia de la presència d'espores de reproducció sexual, que anomenem zigòspores.


La descoberta té certa transcendència, ja que en els fongs les espores sexuals tenen un paper molt important per classificar-los i per emetre hipòtesis sobre la seva posició evolutiva. Es van trobar aquest tipus d?espores mai vistes, tot i que les Asel·larials es coneixen des de l'any 1932. L'estudi d'aquestes espores ha permès als investigadors aportar informació interessant per a la redefinició del gènere Asellaria i establir les seves afinitats amb altres grups de fongs pròxims.


La recerca realitzada a Puerto Rico i República Dominicana ha servit també per aportar dades que permetran establir un patró sobre l'efecte d'insularitat en els tricomicets. Igualment, és interessant el fet que aquests simbionts aporten informació de la història dels seus hostes, doncs amb ells es disseminen i evolucionen com un tot indissoluble.


La informació obtinguda pot ajudar a esbrinar la història biogeogràfica de les Illes del Carib? Hi ha una gran controvèrsia sobre quin ha estat realment l'origen de les illes caribenyes, són resultat de la segmentació d'un pont emergit que en un passat unia Nord i Sud Amèrica? La seva fauna i flora provenen d'aquest antic pont per on podien circular lliurement de continent en continent? o van arribar-hi nedant i volant des de la terra pròxima i mai varen formar un pont continu? Evidentment, no es pot resoldre la controvèrsia amb l'estudi únic dels tricomicets, però aporta un gra de sorra en dir que, si més no, les Asel·larials tenen un origen dispersiu a les illes, i per tant dona més suport a la teoria de la dispersió que a la de la vicariància, i no s'adiu tant a la idea d'un pont continu entre continents.

Laia Guàrdia
Matías Cafaro (1)

(1)Departamento de Biología, Universidad de Puerto Rico
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

"First report of Zygospores in Asellariales and new species from the Caribbean". Laia Guardia Valle, Matias Cafaro. MYCOLOGIA Volume: 100 Issue: 1 Pages: 122-131 Published: JAN-FEB 2008.

 
View low-bandwidth version