• UABDivulga

Perfils de llum a la carta

Una investigació del Grup d'Òptica ha aconseguit obtenir perfils d'intensitat de llum a la carta, un control molt precís del comportament de la llum. La investigació permet incrementar o disminuir a voluntat la profunditat de focus i obtenir múltiples focals, amb aplicacions...

Nanociència per millorar els biosensors

El progrés de la nanociència i de la nanotecnologia està fent possible generar nous materials basats en estructures de carboni amb propietats úniques i amb nombroses aplicacions tecnològiques. Entre aquestes aplicacions es troba la millora dels biosensors,...

Representació esquemàtica (no a escala) de les possibles interaccions de les molècules de NADH

Patrons moleculars de Legionella

Les torres de refrigeració estan implicades en la majoria de brots comunitaris de legionel·losi. En aquest treball es va estudiar la variabilitat genotípica dels patrons moleculars de Legionella pneumophila en 34 torres de refrigeració. La gran diversitat genotípica de...

Torre de refrigeració y microscòpia de Legionella