• UABDivulga

Optimitzant el compostatge

El compostatge s'està establint com una de les alternatives més netes per gestionar els nostres residus. No obstant això, a escala industrial, el compostatge també té els seus inconvenients, com la producció d’amoníac. Nous mètodes de mesura dels elements...

Compost

Llet de cabra verge

Fa anys que l'enginyeria ramadera indueix la lactaci� mitjan�ant injecci� directa d'estrogen i progesterona. Un nou avan� podria millorar, en un futur, l'efectivitat d'aquest tractament en cabres lleteres gr�cies a la reserpina, un agent inductor de la prolactina.

Braguers de una cabra avans y després del tractament amb hormones

Les petites diferències en fonètica

Les petites diferències en la pronunciació de paraules i els seus efectes d'un ús freqüent han de formar part de la seva representació lèxica. La investigadora d'aquest article revisa dades experimentals basades en models fonològics i d'accés...

Gràfic. Foto Flickr

Inaugurat el Parc de Recerca UAB

El 19 d'octubre va tenir lloc, al Rectorat de la UAB, la inauguració del Parc de Recerca UAB (PRUAB). L'acte va comptar amb la participació del president de la Generalitat de Catalunya,  José Montilla,  i dels màxims representants de les entitats sòcies del Parc (La...

De esquerra a dreta: Lluís Ferrer, Carlos Martínez, Jordi Marquet i Josep Tarragó.