• UABDivulga

Comprensió i descripció automàtica de vídeo continguts

Els darrers avenços en comunicació digital han afavorit una presència massiva de tecnologies de vídeo en entorns multimèdia i de videovigilància, on cada cop més s'exigeixen mètodes d'anàlisi automàtica de continguts. Aquesta tesi proposa una perspectiva ontològica...

Descripció automàtica de vídeos