• UABDivulga
07/2011

Ciències per a secundària amb realitat virtual: el projecte REVIR

Projecte REVIR
Avui dia ningú no dubta del potencial de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el procés d’ensenyament-aprenentatge, i en el cas concret de les ciències, l’ús d’aquestes eines és especialment interessant. El projecte REVIR impulsat pel Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM) de la UAB, té com a objectiu aprofitar els beneficis que ofereixen les TIC per donar l’oportunitat a estudiants de secundària de realitzar sessions experimentals de diverses disciplines científiques en un laboratori informatitzat.

Quan es parla de la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’ensenyament, sovint es tendeix a pensar únicament en l’ús d’ordinadors portàtils i pissarres digitals a l’aula. Tot i així, el ventall de possibilitats que ofereixen aquestes eines és molt més ampli, i inclou programes de visualització, de simulació, de modelització computacional, sistemes de captura automàtica de dades mitjançant sensors acoblats a ordinadors (coneguts com a MBL, per les sigles en anglès de Microcomputer Based Laboratory), etc. Aquestes eines, gràcies a la seva naturalesa interactiva i dinàmica, poden ajudar els estudiants en la construcció de coneixements i en la seva transferència a nous contextos. A més, en el cas concret de les ciències, existeixen múltiples evidències fruit d’abundant recerca i també hi ha un consens molt generalitzat entre els nostres educadors que les TIC poden millorar les possibilitats d’un aprenentatge significatiu.

En aquesta línia, el Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM) ha impulsat el projecte REVIR (Realitat-Virtualitat), que té com a objectiu oferir a l’alumnat d’ESO i Batxillerat de Catalunya la possibilitat de realitzar unes sessions de treball experimental en un laboratori informatitzat, dissenyades per investigadors experts en didàctica de les ciències i sota la supervisió de diversos professors i monitors.

Actualment, l’oferta d’activitats del programa REVIR comprèn sessions relacionades amb matèries de física, química i biologia, que s’emmarquen en contextos de rellevància social i científica tals com l’educació viària, la salut o l’energia. A més, el fet que aquests tallers abordin temes que formen part dels currículum d’ESO i Batxillerat, representa una oportunitat per tal que els alumnes reforcin els seus coneixements en matèries científiques i s’adonin de la seva utilitat en diverses aplicacions.


Alumnat treballant al laboratori amb sistemes de captura automàtica de dades.


A banda del potencial tecnològic que ens ofereixen els sensors digitals, els sistemes de captació de dades en temps reals, les simulacions o altres programes específics, un altre dels punts rellevants de les pràctiques REVIR és que els guions estan estructurats en base a una visió constructivista i al llarg de la sessió es fomenta la indagació i el debat conceptual. Així, aquest projecte, que porta funcionant amb èxit des de l’any 2005 i ha permès beneficiar-se’n a més de 6.000 alumnes de Catalunya, suposa un estímul a l’actitud investigadora i al pensament crític.

A més, suposa un avantatge per al professorat de secundària ja que es troba preparats uns materials i equipaments adients per al nombre d’alumnes del seu grup i en unes instal·lacions poc freqüents als seus centres.

També cal destacar que, per als investigadors del CRECIM, aquestes sessions representen una important font d’informació. Mitjançant l’observació directa del treball dels alumnes durant la pràctica i posteriorment a través de l’anàlisi de les dades recollides en dossiers i/o formularis, és possible realitzar recerca per anar optimitzant els detalls del projecte. D’aquesta manera, el projecte REVIR beneficia els estudiants i professors de secundària, i al mateix temps constitueix una acció de transferència del coneixement obtingut mitjançant la recerca en didàctica de les ciències.

Roser Pintó

Referències

Projecte REVIR

 
View low-bandwidth version