• UABDivulga

Control on-line de la bulímia

La medicina també ha trobat a Internet una via nova de tractament terapèutic. S’erigeix com una bona eina alternativa de seguiment per complementar la feina de la consulta mèdica in situ. Aquesta "ciència a distància" ja s’aplica en casos...

''Internet Based Therapy (IBT)''

Nanotransistors quàntics

La nanoelectrònica dóna la benvinguda als transistors. Aviat es podrà treballar amb freqüències de Terahertzs (1012 operacions per segon). Per aconseguir aquest objectiu, l'estudi del seu corrent no només es mesurarà mitjançant el corrent de conducció,...

Diode túnel ressonant

Nova tècnica de detecció de DNA

Per aconseguir una detecció més sensible i acurada en genètica, el paper dels sensors de DNA és fonamental. Ara per ara, l’alternativa més econòmica i ràpida són els sensors que utilitzen nanopartícules com a marcadors electroquímics....

Representació esquemàtica

El foc: l'origen d'espècies infèrtils

Dels efectes devastadors del foc som prou conscients, però potser alguns desconeixen el que es coneix com ‘autosuccesió’. Un procés mitjançant el qual una comunitat vegetal pot rebrotar després d’un incendi a través de les llavors...

Cistus sp.