• UABDivulga

Les possibilitats energètiques dels nostres residus

Els nostres residus poden ser tractats per generar energia. Un d'aquests tractaments és la digestió anaeròbia que, a partir dels residus orgànics, permet obtenir biogàs, una de les fonts d’energia renovable més interessants en la actualitat. Ara bé, l'efectivitat...