• UABDivulga
07/2012

Els llibres il·lustrats de principis del segle XIX a Barcelona

L’objectiu d’aquesta tesi, llegida per Meritxell Verneda a la UAB, és analitzar el gravat produït a Barcelona durant la primera meitat de segle XIX com a fenomen lligat a l’activitat productiva de les impremtes. A banda del mercat d’estampes soltes, la principal demanda de gravats provenia del món editorial, que cobria, així, la necessitat d’il·lustrar les seves publicacions. L’estudi s’ha dut a terme per dues vessants, una bibliogràfica i d’anàlisi, i una altra més artística, en forma de catàleg.

En aquesta tesi s’examinen els autors, impressors i artistes que van treballar de 1800 a 1843 en el llibre il·lustrat a Barcelona. A grans trets, aquest món editorial barceloní, dels primers anys del segle XIX, es limitava a reeditar i copiar les obres d’altres impressors, i només en comptades ocasions publicava obres originals.

El catàleg que forma part d’aquesta tesi recull les il·lustracions que fonamenten l’anàlisi. Per vincular l’anàlisi i el catàleg el fil conductor és la impremta barcelonina centrada en la producció de llibres decorats amb estampes calcogràfiques, ja que aquesta ha estat una tècnica, en general, desatesa per la historiografia de l’art gràfic de l’època.

Els primers protagonistes són els impressors actius a Barcelona a inicis del segle XIX, quan la ciutat viu esdeveniments històrics convulsos. Malgrat aquests temps, sorprèn la vitalitat d’aquelles petites impremtes familiars que passaven de pares a fills, i en les que tenen un especial protagonisme les vídues dels impressors.

Les impremtes presenten unes meritòries obres malgrat el volum total de publicacions amb estampes sigui mínim. Cosa que al cap i a la fi no és el més important ja que per sobre de les xifres, destaca l’entusiasme i bon ofici com és el cas de la impremta Compañia Jordi, Roca y Gaspar. Altres impremtes destacades amb continuïtat en el temps i amb un número d’obres publicades notable, són les impremtes Brusi, Piferrer, Oliva, Sierra y Martí, Saurí o Bergnes de las Casas. Les noves impremtes sorgides a finals de la dècada dels anys trenta i principis dels quaranta són els Oliveres, Estivill, Indar o Verdaguer.

L’anàlisi de conjunt subratlla el mercat al que els impressors donen resposta. Aquestes publicacions tenen una determinada clientela i un nivell cultural que es limitava als coneixements i modes de la primera meitat del segle XIX. Les temàtiques, lluny de ser reduïdes, manifesten una gran diversitat. Les obres il·lustrades amb estampes són, a grans trets, obres literàries, novel·les per entregues d’autors europeus traduïts al castellà a partir de la versió francesa, i també llibres d’història, de viatges, de geografia, llibres tècnics i científics, artístics, de religió, poesia i medicina

Meritxell Verneda

Referències

"L’Art gràfic a Barcelona. El llibre il·lustrat 1800-1843". Tesi doctoral llegida per Meritxell Verneda a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, adscrita al Departament d'Art i Musicologia i dirigida per Bonaventura Bassegoda Hugas.

 
View low-bandwidth version