• UABDivulga

Les petites diferències en fonètica

Les petites diferències en la pronunciació de paraules i els seus efectes d'un ús freqüent han de formar part de la seva representació lèxica. La investigadora d'aquest article revisa dades experimentals basades en models fonològics i d'accés...

Gràfic. Foto Flickr

En arqueomagnetisme ho podem fer millor

El trasllat de dades geomagnètiques al llarg de distàncies de centenars de quilòmetres, suposant que el camp terrestre és dipolar, és una pràctica comuna en arqueomagnetisme. Els errors associats a procedir d'aquesta manera gairebé mai es tenen en compte....

Aurora boreal

Regulació energètica als espermatozoides

Investigadors de la Facultat de Veterin�ria han aprofundit en la comprensi� dels mecanismes que utilitzen els espermatozoides dels porcs per a obtenir i regular la seva energia. La recerca mostra que el proc�s est� regulat, principalment, per l'activitat d'un enzim, l'hexoquinasa, i pel...

Espermatozoide

Restauració d'imatges amb soroll

Si hi ha soroll ens costa entendre el que sentim. De la mateixa manera, una imatge pot tenir soroll i això ens pot fer molt difícil reconèixer allò que estem veient. Per sort, existeixen tècniques per restaurar imatges amb soroll de manera que es tornin a veure perfectament...

Figura 1.