• UABDivulga

Inervació del múscul puborectal

Mitjançant electromiografia, una prova mèdica no invasiva que permet l'estudi de la inervació muscular, s'han pogut investigar les causes de la incontinència anal. El múscul puborectal és el principal component del diafragma muscular que suporta el pes de les nostres...

Exemple de potencial d'acció